Galeria

Spotkanie przedstawicieli kół łowieckich i przedstawicieli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 28.08.2020r.

W dniu 28.08.2020r. w siedzibie ZO odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Wrocławia oraz kół łowieckich dzierżawiących obwody położone na terenie miasta Wrocławia i tuż przy jego granicy. Spotkanie dotyczyło ustalenia zasad współpracy i sposobu przekazywania informacji opinii publicznej o organizowanych przez koła polowaniach zbiorowych w najbliższym sezonie.

Równocześnie wzorem lat ubiegłych przedstawiciele miasta Wrocławia przekazali kołom urządzenia wspierające prowadzenie gospodarki łowieckiej.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Pani Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Pani Małgorzata  Demianowicz oraz pracownicy merytoryczni Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pan Grzegorz Mikołajczak i Pan Paweł Lewko.

Spotkanie prowadził Łowczy Okręgowy Roman Rycombel, obecni byli przedstawiciele sąsiadujących z miastem Wrocławiem kół łowieckich.

 

Spotkanie edukatorów łowieckich 29.08.2019r.

W dniu 29 sierpnia w Zarządzie Okręgowym PZŁ we Wrocławiu odbyło się spotkanie dla edukatorów łowieckich naszego okręgu. Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczących aktualnego stanu edukacji łowieckiej i możliwości jej rozwoju. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Komisji Edukacji Łowieckiej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej – kol. Justyna Górecka (ZO Zielona Góra), która przedstawiła kierunki działań  wytyczone przez tą komisję oraz omówiła jak się ustrzec od błędów w edukacji łowieckiej. Koleżanka Monika Szima-Efinowicz  z naszego okręgu (Koło Łowieckie „Ślęża” Sobótka),  również członkini Komisji Edukacji Łowieckiej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej przedstawiła prelekcję pt: „Dlaczego kultury łowieckiej nie wpisano na listę krajowego dziedzictwa kulturalnego? Czy edukacja łowiecka może pomóc?”  pokazując liczne argumenty, z powodu których  edukatorzy nie mogą zapomnieć o historii i kulturze w edukacji. Zaprezentowano również nowoczesne pomoce do edukacji łowieckiej, które  wspierają realizację podstaw programowych, a jednocześnie uczą przez zabawę. O dobrych praktykach czyli sprawdzonych działaniach, które  są już od lat realizowane w naszym okręgu  opowiadał  Piotr Leliński z Koła Łowieckiego „Odyniec” ze Środy Śląskiej. Kolega Łowczy Okręgowy Roman Rycombel podsumował konferencję i zaproponował wiele ciekawych rozwiązań dotyczących najtrudniejszych zagadnień, przed którymi stoją nasi edukatorzy. Zapowiedziano, że w przyszłości będą dalsze szkolenia, warsztaty i konferencje edukatorów.

XXII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ Okręgu Wrocławskiego

W dniu 23 czerwca 2019 r. odbył się XXII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ Okręgu Wrocławskiego. Wszystkim przybyłym delegatom dziękujemy za obecność.

Międzynarodowa Konferencja Przyrodniczo - Łowiecka "Miejsce dla wszystkich"

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYRODNICZO - ŁOWIECKA "MIEJSCE DLA WSZYSTKICH"

W dniu 26 kwietnia 2019r. w Hotelu Haston City Wrocław odbyła się Międzynarodowa Konferencja Przyrodniczo - Łowiecka "Miejsce dla wszystkich".  Podczas konferencji wykładali mgr Antoni Przybylski, dr Krzysztof Jażdżewski, prof. dr hab. Henryk Okarma, ing. Jiri Janota, Daniel Svrcula i mgr inż. Jan Kobielski.

Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. vice-Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź, dr Ewa Mańkowska - pełnomocnik Marszałka Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego,  Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  Zdzisław Król, Regionalny Konserwator Przyrody  Katarzyna Łapińska, Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Łowieckiej  Maciej Sycianko, Łowczy Krajowy Tyrolu Anton Larcher, Łowczy Krajowy Czech i Moraw Jiri Janota, a także przedstawiciele Bawarskiego Związku Łowieckiego, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej (kol. Antoni Przybylski, Jacek Seniów, Józef Mokrzycki, Stanisław Gmyrek, Jerzy Ignaszak), członek honorowy PZŁ  kol. Jerzy Górski , przedstawiciele Zarządów Okręgowych PZŁ  w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Bydgoszczy, Pile. Licznie zjawili się przedstawicie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw, a także kół łowieckich okręgu wrocławskiego.

Podczas konferencji poruszono bardzo ważne kwestie przyrodnicze  tj. walka z ASF, sytuacja wilka w Polsce i krajach sąsiadujących, a także restytucja głuszca i cietrzewia w Borach Dolnośląskich. Również omówiono zmiany funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego w kontekście nowych przepisów prawa łowieckiego i Statutu PZŁ.

W przerwie na uczestników konferencji czekała degustacja wyrobów z dziczyzny.

Organizatorzy konferencji składają serdeczne podziękowania wykładowcom, uczestnikom  i sponsorom konferencji za aktywny udział w wydarzeniu, ożywione dyskusje, merytoryczne wykłady i wspaniałą atmosferę.

Konferencja Łowiecka 28.02.2019 r.

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyła się Konferencja łowiecka organizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. W trakcie konferencji omówiono m. in. stan gospodarki łowieckiej w okręgu, zasady ochrony przed ASF i bioasekuracji myśliwych,  szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta prawnie chronione, a także procedurę wyznaczania granic obwodów łowieckich i przedłużania umów dzierżawy obwodów.

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 uczestników, m. in. przedstawicieli kół łowieckich, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starostw Powiatowych, Nadleśnictw oraz Weterynarii.

Konferencja łowiecka we Wrocławiu - DIR

Hubertowska Msza Święta 4.11.2018

W dniu 4 listopada br. w Oleśnicy odbyła się uroczysta hubertowska Msza Święta.  Zapszamy również do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia

galeria olesnica24.com - Darz Bór! Darz Bóg!

Autorka zdjęć z Mszy Św. -  Pani Joanna Stefańczyk
Autor zdjęć z biesiady myśliwskiej - Kol. Piotr Małas

Strony