Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Wrocław

Zarząd okręgowy

kol. Przemysław Ignaszak
Łowczy Okręgowy

Pan Przemysław Ignaszak został powołany na stanowisko łowczego okręgowego we Wrocławiu. Akt powołania wręczył Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak w obecności Dyrektora Zarządzającego Biura Zarządu Głównego Macieja Szmita.

Przemysław Ignaszak jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2001 roku. Od 2011 roku pełni rolę instruktora i sędziego strzelectwa. W 2019 roku ukończył kurs z zakresu oceny wieku zwierzyny płowej i muflonów oraz wstępnej wyceny medalowej. Od początku swojej kariery łowieckiej jest członkiem Koła Łowieckiego Nr 20 „Lis” w Liskowie, gdzie od 2015 roku pełni funkcję podłowczego koła. W latach 2018-2023 był Delegatem Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nowej roli!

Członek Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu Okręgowego