Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Wrocław

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Zarząd Okręgowy PZŁ zarządza 3 obwodami wchodzącymi w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny – mowa o obwodach 260, 262 oraz 271.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DZIAŁANIA I SPRAWOZDANIE Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY „Siedlce ” OBWODY ŁOWIECKIE  NR 260, 262 i 271         

DANE OGÓLNE

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „ Siedlce ” obejmuje trzy obwody łowiecki o nr 260, 262 i 271. OHZ położony jest w województwie dolnośląskim, powiatach wrocławskim obwody: 260 i 262 oraz powiecie oławskim 271, wchodzących w skład Rejonu Hodowlanego.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię obwodu OHZ „Siedlce”:

 

Nr obwodu łowieckiego

 

Powierzchnia całkowita (ha)

 

Powierzchnia użytkowa (ha)

 

Powierzchnia leśna (ha)

260

5950

 

339

262

4160

 

1340

271

3048

 

339

Obwód łowiecki nr 260 jest obwodem polnym, na terenie którego 0,06% powierzchni zajmują lasy. Gospodarka łowiecka w tym obwodzie skupia się na zwartym kompleksie polnym, w obrębie których znajduje się kilkanaście remiz leśnych. Obwód ten bezpośrednio graniczy z terenem administracyjnym miasta Wrocław.

Obwód łowiecki nr 262 jest obwodem polnym, na terenie którego 0,32 % powierzchni zajmują lasy. Gospodarka łowiecka w tym obwodzie skupia się na polach uprawnych wraz z remizami oraz zwartym kompleksie leśnym o pow.318 ha wokół rzeki Odry w kierunku miasta Siechnice. Obwód ten od południowo- wschodniej  strony graniczy bezpośrednio z obwodem 254.

Obwód łowiecki nr 271 jest obwodem polnym, na terenie którego 0,12 % powierzchni zajmują lasy. Gospodarka łowiecka w tym obwodzie skupia się na polach uprawnych wraz z remizami. Obwód ten od północno- zachodniej   strony graniczy bezpośrednio z obwodem 228.

WARUNKI PRZYRODNICZO – HODOWLANE, WYSTĘPUJĄCE GATUNKI ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Zwierzyna gruba na terenie OHZ „Siedlce” reprezentowana jest przez takie gatunki jak: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), daniel zwyczajny (Dama dama, sarna europejska (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa). Wśród zwierzyny drobnej występują: lis (Vulpes vulpes), jenot (Nyctereutes procyonoides), borsuk (Meles meles), kuna leśna (Martes martes), kuna domowa (Martes foina), tchórz zwyczajny (Mustela putorius), bażant zwyczajny, bażant (Phasianus colchicus,), kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos).