Aktualności

[24-06-2021] Andrzej Kasperkiewicz Pełnomocnikiem ds. systemu kół łowieckich PZŁ

W dniu 23 czerwca 2021 r. Łowczy Krajowy, p. Paweł Lisiak powołał Kolegę Andrzeja KASPERKIEWICZA na Pełnomocnika ds. systemu kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

 Stanowisko Pełnomocnika ds. systemu kół łowieckich PZŁ zostało utworzone w celu optymalizacji funkcjonowania systemu dla kół. Kolega Andrzej Kasperkiewicz odpowiedzialny będzie za jego wdrożenie, koordynację oraz rozwój.

Od dnia 24 czerwca 2021 r. wszelkie sprawy, zapytania, problemy związane z funkcjonowaniem systemu prosimy kierować bezpośrednio do Kolegi Andrzeja na nr tel.: 609 520 562  oraz  mailem: a.kasperkiewicz@pzlow.pl

[18-06-2021] Zapisy na szkolenie weterynaryjne

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu planuje organizację obowiązkowego szkolenia weterynaryjnego dla kół łowieckich i myśliwych niezrzeszonych (na podst. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 listopada 2010 r. Dz. U. z dn. 3 października 2012 r. poz. 1092) w systemie stacjonarnym, na sali szkoleniowej tut. Zarządu, przy ul. Wodzisławskiej 10b we Wrocławiu.

Myśliwych zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa drogą mailową na adres zo.wroclaw@pzlow.pl, w tytule wiadomości należy podać „szkolenie weterynaryjne lipiec 2021”, w treści prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych zainteresowanych (mail, nr telefonu).

Szkolenie 2-dniowe (łącznie 16 godzin) planowane jest w terminie 17-18 lipca  lub 24-25 lipca (termin i godziny zajęć, a także koszt szkolenia zostaną ustalone po zebraniu listy zainteresowanych i ogłoszone na stronie internetowej www.wroclaw.pzlow.pl).

UWAGA! Szkolenie nie dotyczy stażystów.
Przypominamy również, że szkolenie weterynaryjne odbyte przed 2010 rokiem (włącznie) utraciło już ważność.

[17-06-2021] Zawody strzeleckie - 03.07.2021

[15-06-2021] 18 czerwca - nieczynne osie SKEET i TRAP

Informujemy, że w dniu 18 czerwca br. (piątek) na strzelnicy przy ul. Wodzisławskiej we Wrocławiu nieczynne będą osie SKEET i TRAP.

Przepraszamy za utrudnienia.

[10-06-2021] 12 czerwca (sobota) strzelnica nieczynna

Informujemy, że w dniu 12 czerwca ze względu na organizację Okręgowych Zawodów Strzeleckich, strzelnica przy ul. Wodzisławskiej będzie nieczynna. Z tego samego powodu (Zawody Okręgowe) nastąpią utrudnienia w funkcjonowaniu strzelnicy w dniu poprzedzającym zawody tj w piątek 11.06 - tego dnia strzelnica będzie czynna jedynie do godz. 12:00. Powyższe wymuszone jest koniecznością przygotowania maszyn do zawodów.

Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

[09-06-2021] Zmiana godzin pracy biura Zarządu od 14 czerwca

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że od dnia 14 czerwca br. (poniedziałek) wraca do normalnego trybu pracy. Biuro Zarządu będzie czynne:

Poniedziałek 8:00 – 15:30
Wtorek 8:00 – 15:30
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 15:30

 

[01-06-2021] 4 czerwca (piątek) biuro nieczynne

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu informuje, że w dniu 4 czerwca (piątek) biuro tut. Zarządu będzie nieczynne.

Strzelnica w dniach 4 i 5 czerwca będzie dostępna w normalnych godzinach pracy.

[26-05-2021] Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR  15

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Poznańska 13, 65 -137 Zielona Góra

NIP: 526-030-04-63, REGON: 00074227900450
Tel.: 68 327 23 70, 68 324 83 48
Faks: 68 324 83 48,
e-mail: zo.zielonagora@pzlow.pl

ogłasza  pisemny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, położonej w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 15, obręb 10, nr ewidencyjny działki 468 o powierzchni 61 755 m², dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr  ZG1 E /00052664/7 wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi własność Polskiego Związku Łowieckiego, znajdującymi się na nieruchomości. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2.09.2093 r. na cele sportowo-rekreacyjne (strzelnica sportowa) niezwiązane z prowadzeniem działalności zarobkowej. Nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, ciężarów i obciążeń. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 12 000 000 zł (dwanaście milionów złotych).
Wysokość podatku VAT, która będzie doliczona do ceny, zostanie określona po otrzymaniu od Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (jeżeli będzie należny). Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sprzedaży nieruchomości.

Wadium wynosi: 5 % ceny wywoławczej nieruchomości tzn. 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oględzin  nieruchomości  można  dokonać  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu pod  numerem telefonu: 68 327 23 70.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI  POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15 zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze: www.zielonagora.pzlow.pl.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Mapa działki

[17-05-2021] Konkurs pracy tropowców 29.05.2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu

[12-05-2021] Biuletyn "Stan chorób zakaźnych zwierząt"

Główny Lekarz Weterynarii informuje o ścieżce dostępu do publikowanego biuletynu "stan chorób zakaźnych zwierząt" na terytorium Polski. Biuletyn jest publikowany na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii po otrzymaniu sprawozdań z wojewódzkich inspektoratów weterynarii.

Ścieżka dostępu do biuletynu

[27-04-2021] 30 kwietnia biuro i strzelnica nieczynne

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. biuro i strzelnica tut. Zarządu będą nieczynne.

[23-04-2021] Zmiany w funkcjonowaniu strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu!

Zmieniają się dni i godziny otwarcia strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 10b. Strzelnica będzie funkcjonowała w następujących dniach:

 

Poniedziałki – STRZELNICA NIECZYNNA

Wtorki – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Środy – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Czwartki – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Piątki – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Soboty – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 15

Niedziele – STRZELNICA NIECZYNNA

 

UWAGA:

- w soboty działającymi osiami będą wyłącznie osie TRAP, SKEET, MOP, ROGACZ

- treningi kół łowieckich będą mogły być zaplanowane na sobotę wyłącznie w miesiącach luty, marzec, kwiecień. W pozostałych miesiącach soboty dostępne są tylko dla strzelców indywidualnych. Treningi kół zaplanowane na inne dni tygodnia mogą się odbywać przez cały rok w godzinach od 9 do 14. Ustalenie terminu treningu z opiekunem strzelnicy wraz ze wskazaniem osi jakie będą wykorzystywane musi nastąpić nie później niż na 3tyg. przed planowanym treningiem.

 

Dodatkowo, wprowadzony zostaje cennik dla osób korzystających ze strzelnicy:

 

a) Wstęp dla członków PZŁ 15pln* (w tej kwocie nie uwzględniono ceny rzutków, uwzględniono możliwość korzystania z osi myśliwskiej, kręgu myśliwskiego, myśliwskiej osi praktycznej, osi zająca, osi dzika, osi rogacza z używanymi tarczami, nowa tarcza rogacz, lis, dzik lewy, dzik prawy +15pln*/szt)

b) Wstęp dla innych osób 30pln* (w tej kwocie nie uwzględniono ceny rzutków, uwzględniono możliwość korzystania z osi myśliwskiej, kręgu myśliwskiego, myśliwskiej osi praktycznej, osi zająca, osi dzika, osi rogacza z używanymi tarczami, nowa tarcza rogacz, lis, dzik lewy, dzik prawy +15pln*/szt)

c) rzutki (trap, skeet, mop) 70gr*/szt, w przypadku wykupu „pakietu” (min. 1000szt) 55gr*/szt (dla członków PZŁ). „Pakiet” ważny jest wyłącznie w danym roku kalendarzowym.

d) wynajęcie wiaty „Karol” 75pln*/h (za każdą rozpoczętą godzinę)

 

przy czym rozliczenie za a) – c)  z opiekunem strzelnicy, uzgodnienie terminu oraz rozliczenie za d) w biurze Zarządu

 

Uzgodnione treningi kół łowieckich: zablokowanie wszystkich uzgodnionych osi 150pln*, dodatkowo koło uiszcza opłatę za zużyte rzutki i tarcze

 

* - Wymienione ceny są cenami brutto.

UWAGA!!!

a) w dniu 24.04 (sobota) strzelnica nieczynnna (zarezerwowana)

b) w dniach 30.04 i 01.05 strzelnica nieczynna!!!

[20-04-2021] Zmarł kol. Mariusz Mikołajczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 kwietnia 2021 r. odszedł od nas "do krainy wiecznych łowów" 
wieloletni prezes koła łowieckiego "MEWA" w Miliczu, oddany kolega

Mariusz Mikołajczyk

Pogrążonej w żalu i smutku, rodzinie i przyjaciołom zmarłego, w imieniu zarządu i kolegów z Koła Łowieckigo MEWA w Miliczu oraz pracowników Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu, składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 21 kwietnia w Miliczu, od godz. 14:00 różaniec, o 14:30  msza św w kościele p. w. Św. Andrzeja Boboli przy ul. Spacerowej 2, następnie pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Kasztanowej.

 

Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, mogą to uczynić poprzez transmisję internetową na stronach parafii p. w. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu oraz szkoły - Technikum Leśne w Miliczu.

[19-04-2021] Nowoczesna ochrona myśliwych, dzięki zmianie strategii ubezpieczeniowej

Nie jest tajemnicą, że wszystko się zmienia. W ciągu ostatniej dekady większość obszarów naszego życia przeszła m.in. cyfrową rewolucję. Pandemia, z którą zmagamy się od ponad roku, tylko dolała przysłowiowej oliwy do ognia technologicznych zmian. Nie inaczej jest w świecie łowiectwa.

ąc pod uwagę fundament jakim jest bezpieczeństwo, punktem wyjścia dla niezbędnych aktualizacji są m.in. ubezpieczenia. W tej materii myśliwy, jak każdy inny uczestnik rynku, ma własne oczekiwania. Rosnące koszty polowań, nowoczesny sprzęt, zmieniające się wymogi formalne, angażujące i drogie w utrzymaniu hodowle psów myśliwskich, to zaledwie część czynników, które mają znaczenie. Ubezpieczenia muszą iść z duchem czasu i zmieniających się wymogów.

Mając to na uwadze, Polski Związek Łowiecki aktualizuje dotychczasową strategię ubezpieczeniową. Jak powszechnie wiadomo każdą zmianę łatwo poddać w wątpliwość. Szczególnie wtedy, gdy nowa rzeczywistość skutecznie uderza w wygodne i nieaktualne schematy. Dlatego rozpatrywanie takich zmian wymaga spojrzenia nie tylko przez pryzmat poświęcenia i dodatkowej pracy, ale przede wszystkim korzyści jakie ostatecznie przyniosą wszystkim zainteresowanym.

Warto również zaznaczyć, że modyfikacje w ubezpieczeniach dla tak dużej grupy, zawsze będą miały charakter ewolucyjny - stopniowy i zgodny z uporządkowanym planem działania. Ich celem jest maksymalizacja korzyści dla wszystkich ubezpieczonych, bez narażania na dodatkowe koszty, bądź formalne niedogodności. Wszak zmiany są po to, aby było lepiej.

Nadrzędnym celem omawianych działań będzie rozszerzenie zakresu poszczególnych ubezpieczeń, przy zachowaniu wysokości składek i poprawie jakości oferowanej ochrony. Kluczowa będzie kompleksowa adaptacja rozwiązań do aktualnych potrzeb polujących i ich rodzin. Myśliwi otrzymają dodatkowo dostęp do nowoczesnej platformy internetowej. Dzięki temu istotnie poprawią się, zarówno komunikacja rozwiązań, jak i sam proces zarządzania ochroną. Dedykowana technologia do obsługi polis sprawi, że będą mogli całkowicie online przystępować do ochrony, bądź np. zgłaszać szkody - szybko, wygodnie i bez dodatkowej papierologii. Wszyscy ubezpieczeni otrzymają bieżące i pełne wsparcie brokera, który stanie na straży tego, aby aktualna ochrona była konkurencyjna (sprawdzana i negocjowana u różnych ubezpieczycieli) i zawsze aktualizowana w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania.


Zwieńczeniem działań będzie wdrożenie rozszerzonej oferty, zapewniającej myśliwym i ich rodzinom atrakcyjne (dzięki sile negocjacyjnej Związku) oraz nowoczesne ubezpieczenia, m.in.: domów, pojazdów, broni, psów, podróży zagranicznych, życia, zdrowia, bądź asysty prawnej. W nowej ofercie ubezpieczeniowej znajdą się również rozwiązania uwzględniające najlepsze praktyki zagraniczne.

Jak podkreśla Łowczy Krajowy, Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ - Paweł Lisiak:

Proces zmian w obszarze ubezpieczeń zostanie podzielony na trzy kluczowe etapy, których celem jest uporządkowany rozwój ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnej digitalizacji, kontroli wymogów formalnych oraz maksymalnym zabezpieczeniu interesu myśliwych.”

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowymi, którymi objętych jest ponad 350 tys. osób (w tym służby mundurowe, m.in: straż graniczna, policja i wojsko). Dzięki przynależności do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej PIB Group, oferuje dostęp do najlepszych, światowych rozwiązań i praktyk ubezpieczeniowych (więcej na www.wdbsa.pl).

Bieżące informacje na temat negocjowanych pakietów ubezpieczeniowych, wdrażanych usprawnień, wsparcia brokerskiego oraz niezbędne instrukcje logistyczne będą publikowane na stronie , w zakładkach: Aktualności oraz Ubezpieczenia.www.pzlow.pl

 

[15-04-2021] Informacja Nadleśnictwa Syców o planowanych zabiegach ochronnych

Nadleśnictwo Syców informuje o planowanych zabiegach ratowniczych na obszarze lasów w zarządzie nadleśnictwa w związku z masowym występowaniem chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). Do tego celu używany będzie profesjonalny środek ochrony roślin –MOSPILAN 20 SP (metoda agrolotnicza).

Wymieniony preparat będzie zastosowany zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującym w tym zakresie prawem. W ostatnich latach Nadleśnictwo Syców odnotowuje wzrost liczebności populacji chrabąszcza majowego, a co za tym idzie nasilenie szkód wyrządzanych przez larwy tego gatunku tzw. „pędraki”. Do największych zniszczeń dochodzi w obrębie leśnym Rychtal tj. Leśnictwa Smardze, Sadogóra i Darnowiec oraz obrębie Syców – Leśnictwo Dziadowa Kłoda. Wymienione kompleksy od 2017 roku są uznane za tzw. „uporczywe pędraczyska”.

W myśl art. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), która podaje „W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do (…) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych”. Nadleśnictwo Syców jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań.

Wraz z Zespołem Ochrony Lasu w Łopuchówku oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu Nadleśnictwo zamierza wykonać w maju 2021 roku zabiegi chemicznego ograniczania liczebności imago chrabąszcza majowego techniką lotniczą na łącznej powierzchni ok. 5600 ha. Dzięki tym działaniom skutecznie można pomóc naszym drzewom, gdyż środek ten rozrzedza populację i uniemożliwia złożenie przez samice chrząszcza jaj do gleby. Zabiegi te wykonane zostaną z zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (substancja czynna acetamipryd – 20 %), w dawce 0,4 kg/ha, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów szczegółowych dotyczących jego stosowania. Środek ten działa na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie, ale szkodliwie wpływa tylko na owady ssące i gryzące w sposób kontaktowy i żołądkowy. Zabiegi agrolotnicze zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r.( Dz.U. 2014 poz.516 ) w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

W czasie zabiegów ratowniczych obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów, natomiast po zabiegach nie przewiduje się tzw. okresu prewencji. Producent środka ochrony zastrzega jedynie 14 dniowy okres karencji przy zbiorze runa leśnego po zabiegu. O zakazie wstępu do lasu sygnalizować będą tablice ostrzegawcze umieszczone przy drogach dojazdowych.

Strony