Aktualności

[08-09-2021] Wyniku egzaminu pisemnego dla nowowstępujących z dnia 08.09.2021r.

Wynik NEGATYWNY z egzaminu uzyskały osoby z następującym numerem identyfikacyjnym:

ID 8262-1142923

ID 8262-1141751

ID 8262-1135501

ID 8262-1140564

Pozostałe osoby uzyskały wynik POZYTYWNY.

[08-09-2021] Wyniki egzaminu pisemnego dla selekcjonerów z dnia 08.09.2021r.

Numery ID, które zaliczyły egzamin pisemny w dniu 08.09.2021r.

4157-1091331

4157-1095933

4157-81103

4157-81071

4157-1054021

4157-1122291

4157-1127452

Wyników negatywnych - brak

[20-08-2021] Egzaminy na uprawnienia podstawowe oraz selekcjonerskie

Egzaminy na uprawnienia podstawowe oraz egzaminy poprawkowe na uprawnienia selekcjonerskie.

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, że egzaminy odbędą się w dniach:

1.  8.09.2021 r. godz. 9.00 (środa):

- egzamin testowy, na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania,

- egzamin poprawkowy testowy na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania (na egzamin poprawkowy należy się zapisać telefonicznie lub mailowo do dnia 3.09.2021 godz. 12:00)

2. 10.09.2021 r. godz. 9.00 (piątek):

              - egzamin ustny na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania,

- egzamin poprawkowy ustny selekcjonerski (na egzamin poprawkowy należy się zapisać telefonicznie lub mailowo do dnia 3.09.2021 godz. 12:00)

3. 13.09.2021 r. godz. 9:00 (poniedziałek)

            - egzamin strzelecki

 

Wszystkie egzaminy odbędą się na sali wykładowej w siedzibie tut. Zarządu oraz na strzelnicy (egz. strzelecki) przy ul. Wodzisławskiej 10B we Wrocławiu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do egzaminów należy dostarczyć do biura tut. ZO wniosek o dopuszczenie do egzaminów, kserokopię dowodu osobistego (istnieje możliwość wykonania jej na miejscu), zaświadczenie o zaliczeniu stażu (dot. tylko nowowstępujących). Brak w/w dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

[13-08-2021] Odbiór zaświadczeń po szkoleniu weterynaryjnym 31.07/1.08.2021

Zapraszamy uczestników szkolenia weterynaryjnego z oględzin tuszy, które odbyło się w dniach 31.07/1.08.2021r. w Miliczu do odbioru zaświadczeń w biurze tut. Zarządu.

Możliwy jest odbiór zaświadczeń dla całego Koła po wczesniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

[11-08-2021] Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu rekrutuje!

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO REFERENTA

 

Miejsce pracy: Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 10B, kod 52-017 Wrocław

 

Zakres obowiązków referenta:

- obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowanych przez ZO PZŁ we Wrocławiu kursów (nowowstępujący, selekcjonerzy, weterynaryjne i inne)

- ewidencja stażystów, myśliwych i kół łowieckich w systemie Łowiectwo w Polsce

- ewidencja zbiorów biblioteki ZO PZŁ we Wrocławiu (księga inwentarzowa, zakup i wypożyczanie pozycji)

- prowadzenie magazynu biura

- zakupy materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i innych na potrzeby biura

- prowadzenie kasy biura i ścisła współpraca z księgowością w tym zakresie (w tym obsługa kasy fiskalnej)

- wystawianie dokumentów sprzedaży (faktur) i obsługa programu księgowego w zakresie wpływu dokumentów do biura Zarządu

- ewidencja składek w systemie i uzgadnianie wpłat z księgowością

- współpraca z instruktorami ZO PZŁ w zakresie prowadzenia dokumentacji kół łowieckich, komisji problemowych i spraw rozpatrywanych przez ZO PZŁ we Wrocławiu

- archiwizacja dokumentacji

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie min. średnie, wykształcenie pomaturalne będzie dodatkowym atutem

- roczne doświadczenie w realizacji zadań biurowo-administracyjnych

- bardzo dobra znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS Office (Word, Excel)

- wysoka kultura osobista i komunikatywność

- przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę,

- pełen etat

- pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

- CV

- List motywacyjny

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres zo.wroclaw@pzlow.pl z dopiskiem w tytule maila „rekrutacja REFERENT” do dnia 22.08.2021r. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie. Zgoda dotyczy przetwarzania moich danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 z późn. zm.)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa. Przekazując dane osobowe prosimy o zapoznanie się ze szczegółową klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej https://www.pzlow.pl/klauzula-informacyjna  

[11-08-2021] Zaświadczenia z kursu weterynaryjnego 24/25.07.2021 do odbioru

Zapraszamy uczestników kursu weterynaryjnego z oględzin tuszy z dn. 24/25.07.2021r. po odbiór zaświadczeń w biurze tut. Zarządu.

Istnieje możliwość wysłania zaświadczenia listem zwykłym nierejestrowanym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

[02-08-2021] Odbiór zaświadczeń selekcjonerskich

Zapraszamy kursantów kursu selekcjonerskiego, którzy zdali egzaminy w dniach 27 i 29 lipca br. po odbiór zaświadczeń w sekretariacie Zarządu.

 

[30-07-2021] Treningi strzeleckie

Obowiązkowe treningi strzeleckie dla nowowstępujących odbędą się w dniach: 24, 26, 31 sierpnia oraz 2 września. W tym czasie działalność strzelnicy będzie ograniczona.

[27-07-2021] Zmarł ko. Jerzy Miodek

Z przykrością informujemy, że w wieku 72 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Kol. Jerzy Miodek

członek PZŁ i Koła Łowieckiego "Kaczor" Wrocław od 1970 roku.
Mistrz, instruktor i sędzia strzelectwa.
Odznaczony medalem "Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego".

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają
myśliwi Koła Łowieckiego "Kaczor" Wrocław.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 28 lipca o godz. 12:00 na cmentarzu komunalnym w Ziębicach.

 

 

 

[26-07-2021] Zmarł kol. Marian Polak

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 lipca 2021 roku w wieku 63 lat
odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Kol. Marian Polak

Myśliwy i członek Koła Łowieckiego "Cyranka" w Twardogórze od 1985 roku.
Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Łowieckim oraz medalem "Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego".
Reprezentował drużynę strzelecką Koła Łowieckiego ":Cyranka" w Twardogórze wielokrotnie stając na podium. Inicjator wielu wydarzeń łowieckich, hodowca posokowców bawarskich, opiekun wielu młodych adeptów łowiectwa. Swoją pasją zarażał kolejne pokolenia prowadząc prelekcje dla młodzieży.

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają
myśliwi Koła Łowieckiego "Cyranka" w Twardogórze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 lipca o godz. 11:00 w Parafii p.w. Narodzenia NMP w Goszczu.

 

[19-07-2021] Komisja Ponownej Oceny Zgodności Odstrzału - Jelenie byki i daniele byki
Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, iż w dniu 7 sierpnia 2021r. od godz.10:00 do godz.14:00 Komisja Ponownej Oceny Zgodności Odstrzału (Komisja Odwoławcza) rozpatrywać będzie odwołania zgodnie z „Zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadami postępowania przy ocenie zgodności odstrzału”.
 
Zainteresowani myśliwi powinni zwrócić się pisemnie z wnioskiem o ponowną ocenę do ZO PZŁ we Wrocławiu w terminie 21dni licząc od dnia otrzymania informacji o uznaniu trofeum za odstrzał nieprawidłowy przez Komisję Oceny Prawidłowości Odstrzału - nie dotyczy zainteresowanych, którzy już takie wnioski złożyli.
 
Przypominamy o dostarczeniu pozostałej posiadanej części trofeum, gdyż Komisja zatrzymała jedynie żuchwy.
W przypadku niedostarczenia części trofeum Komisja odstąpi od ponownej oceny.
 
[14-07-2021] Kurs dla nowo wstępujących do PZŁ: rozpoczęcie 07.08.2021r.

Zapraszamy do zapisów na kurs dla nowo wstępujących do PZŁ.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla nowo wstępujących.

[09-07-2021] Szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu organizuje obowiązkowe szkolenia weterynaryjne dla kół łowieckich i myśliwych niezrzeszonych (na podst. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 listopada 2010 r. Dz. U. z dn. 3 października 2012 r. poz. 1092):

  • Termin: 24/25 lipca 2021r. (2 dni szkolenia) każdego dnia na godz. 9:00

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z informacją o ilości chętnych osób.
Koordynator szkolenia: Anna Pszczułkowska
Tel. (71) 340 08 58
Mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

Szczegóły w zakładce szkolenia - inne

[07-07-2021] Zmarł Kol. Bartłomiej Popczyk

Z przykrością informujemy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz Przyjaciel, wieloletni pracownik Zarządu Głównego

Bartłomiej Popczyk

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 lipca o godz. 10:00 w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Szumiącej 5 w Warszawie.

Niech mu knieja wiecznie szumi, a św. Hubert ma w swojej opiece!

[06-07-2021] Egzaminy na uprawnienia selekcjonerskie i podstawowe

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, że egzaminy odbędą się w dniach:

  1. 27.07.2021 r. godz. 9.00 (wtorek):

- egzamin testowy, na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania,

- egzamin poprawkowy testowy na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, egzamin poprawkowy testowy na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania (na egzamin poprawkowy należy się zapisać telefonicznie lub mailowo do dnia 23.07.2021 godz. 12:00)

  1. 29.07.2021 r. godz. 9.00 (czwartek):

- egzamin ustny na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania,

- egzamin poprawkowy (ustny, strzelecki) na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin poprawkowy ustny selekcjonerski (na egzamin poprawkowy należy się zapisać telefonicznie lub mailowo do dnia 23.07.2021 godz. 12:00)

Wszystkie egzaminy odbędą się na sali wykładowej w siedzibie tut. Zarządu oraz na strzelnicy (egz. strzelecki) przy ul. Wodzisławskiej 10B we Wrocławiu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do egzaminów należy dostarczyć do biura tut. ZO wniosek o dopuszczenie do egzaminów, kserokopię dowodu osobistego (istnieje możliwość wykonania jej na miejscu), zaświadczenie o zaliczeniu stażu (dot. tylko nowowstępujących). Brak w/w dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Strony