Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kolejne szkolenie z oględzin tusz!

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zaplanował kolejne szkolenie weterynaryjne z oględzin tusz.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej, w siedzibie Zarządu przy ul. Wodzisławskiej 10b, w dniach 19 i 26 września (obie daty to to samo szkolenie).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową (na adres b.szczesny@pzlow.pl) do dnia 16 września (piątek). Wysokość opłaty to 180pln płatne na konto bankowe Zarządu Okręgowego: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093

W zgłoszeniu należy podać:

  • Imię i nazwisko
  • Nr legitymacji PZŁ
  • Data i miejsce urodzenia
  • Imiona rodziców
  • Nr telefonu (kontaktowy)
  • Potwierdzenie wpłaty

Ilość miejsc ograniczona.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp