Aktualności

[30-10-2014] Bezpłatne owoce i warzywa z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt

KOŁA ŁOWIECKIE ZAINTERESOWANE OTRZYMYWANIEM OWOCÓW I WARZYW WYCOFANYCH Z RYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA PASZE DLA ZWIERZĄT W RAMACH MECHANIZMU

„Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

 

W imieniu Agencji Rynku Rolnego informujemy, że odbiorcami owoców i warzyw wycofanych z rynku przez producentów z przeznaczeniem na pasze mogą być także koła łowieckie.

Aby otrzymać uprawnienie do otrzymania owoców i warzyw z przeznaczeniem na pasze należy złożyć w centrali ARR:

  1. wniosek WPR_P1_f1 w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (instrukcja wypełnienia formularza)

Wymóg rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców wynika z art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 633, ze zm.);

  1. wniosek Row_P1_f2 (o przyznanie uprawnienia...)

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku winno być załączone:

  1. zaświadczenie o wpisie do rejestru kół łowieckich w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Zarząd Okręgowy PZŁ, radcę prawnego, notariusza, adwokata lub pracownika ARR przyjmującego dokumenty od koła, po przełożeniu do wglądu oryginału dokumentu, którego kopia ma być poświadczona.
  2. Zgoda członków Zarządu koła na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej.

W celu przekazania danemu kołu łowieckiemu owoców i warzyw, należy uzgodnić z działającym na lokalnym rynku producentem owoców/warzyw, który wziął udział w mechanizmie „„Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” i chciałby je przekazać na pasze, ilości produktów oraz termin ich wycofania, tj. odbioru/dowozu.

Uwaga: Owoce i warzywa wycofane z rynku z przeznaczeniem na pasze winny być przygotowane w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji, tj:

  1. rozdrobnienie,
  2. zmiażdżenie,
  3. wielokrotne przesypanie,
  4. zastosowanie środków chemicznych, trwale barwiących lub zmieniających zapach na nieswoisty, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Jakość wycofanych produktów kontrolowana jest ptzez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która dodatkowo nadzoruje przeprowadzenie czynności określonych w ww. rozporządzeniu.

Warunki uczestnictwa w programie

[23-10-2014] Podział grup na egzaminach selekcjonerskich jesień 2014

W dniu 4 listopada br. na egzaminie pisemnym dla selekcjonerów będzie obowiązywał podział na dwie grupy:

GRUPA I: godz. 9:00

osoby z nazwiskami zaczynającymi się na litery od A do L

GRUPA II: godz. 11:00

osoby z nazwiskami zaczynającymi się na litery od M do Z

[22-10-2014] Egzaminy dla selekcjonerów

Egzaminy dla selekcjonerów odbędą się w dniach:

4.11.2014 godz. 9:00 - test

6.11.2014 godz. 9:00 - ustny

Wkładki do legitymacji będą wystawiane po ok. tygodniu od zakończenia egzaminów.

[22-10-2014] Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących

Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących odbędą się dnia 6.11.2014r. od godz. 9:00

[21-10-2014] Odbiór dokumentów dla nowowstępujących

Zapraszamy do biura osoby, które zdały egzaminy dla nowowstępujących po odbiór dokumentów od dnia 23.10.2014r. w godzinach:

pn, wt, śr, pt 9:00 - 15:00

czwartki 9:30 - 16:30

Dokumenty należy odbierać osobiście!

Jednocześnie będziemy przyjmować zapisy na szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy.

[20-10-2014] Katalog trofeów wrocławskich

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że niedługo ukaże się publikacja: „Medalowe Trofea Łowieckie Pozyskane w Nadleśnictwach Wrocławskiego Okręgu Łowieckiego”. Katalog ilustruje dorobek trofeistyczny naszych myśliwych polujących  w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckiego PZŁ na terenie nadleśnictw podlegających RDLP we Wrocławiu oraz leżących w obrębie Wrocławskiego Okręgu Łowieckiego PZŁ. Wydawany Katalog jest publikacją pełno kolorową, w formacie A4, składa się z 92 stron w oprawie miękkiej. Zawiera 110 zdjęć trofeów,  wiele tabel, ilustracje rysunkowe oraz malarskie. Poprzez swoją formę ujęcia tematu pokazuje również dorobek w zakresie hodowlano – łowieckim nadleśnictw. Dokładna cena Katalogu nie jest jeszcze znana, ale będzie się mieściła w granicach 40zł.

Zamówienia prosimy składać pod nr tel: (71) 340 08 58 lub e-mailem: zo.wroclaw@pzlow.pl

[14-10-2014] Szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu organizuje obowiazkowe szkolenia weterynaryjne dla kół łowieckich i myśliwych niestowarzyszonych:

  • Termin: 17/24 listopad i 1 grudnia 2014r. (3 dni) godz. 15:00

Cena: 60zł/os.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z informacją o ilości chętnych osób.
Osoba kontaktowa: Anna Pszczułkowska
Tel. (71) 340 08 58
Mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[13-10-2014] Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących

Egzaminy poprawkowe dla nowowstepujących odbędą się dnia 16.10.2014r. o godz. 9:00.

Strzelnica w tym dniu będzie nieczynna.

[10-10-2014] Kolorowanki i zeszyty edukacyjne w sprzedaży

Zarząd Okręgowy posiada w sprzedaży zeszyty edukacyjne "Łowiectwo" oraz kolorowanki "Czym zajmują się myśliwi". Zapraszamy do zakupów!

[10-10-2014] Zmiany w rozporządzeniu o przechowywaniu broni i amunicji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dot. przechowywania broni i amunicji.

[10-10-2014] Zgłoszenia na konkurs pracy dzikarzy

Ze względu na potrzebę wydania katalogu na IV Międzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy im. płka Piotra Kartawika dla ogarów i gończych polskich dla psów pracujących parami na terenie KŁ „Leśnik” Oborniki Śląskie, m. Jary, zgłoszenia psów będą przyjmowane do środy 15.10.2014r.

[02-10-2014] Wyniki zawodów strzeleckich

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 52. Okręgowych Zawodów Strzeleckich w zakładce Strzelnica.

[02-10-2014] Ograniczenia w działaniu strzelnicy w dn. 03.10.2014

W dniu 3.10.2014r. oś rogacza, dzika i zająca będzie czynna do godz. 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

[29-09-2014] Zmiany we wniosku o przyjecie na staż

Informujemy, że zmienił się druk wniosku o przyjecie na staż. Stronę pierwszą wypełnia kandydat, stronę drugą wypełnia koło łowieckie/OHZ i Zarząd Okręgowy.

Zapraszamy też do zapoznania się ze zmianami w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie odbywania stażu.

Oba dokumenty dostępne są w zakładce do pobrania.

[18-09-2014] Zmarł Kolega Mieczysław Wyszyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 70 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów wspaniały kolega i towarzysz polowań

Mieczysław Wyszyński

Członek PZŁ od 1970 roku, wieloletni członek Okręgowego Sądu Łowieckiego, Komisji Szkoleniowej oraz Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich we Wrocławiu.

Członek Koła Łowieckiego „Widawa” we Wrocławiu, w którym w latach 1989 – 1992 pełnił funkcję skarbnika, a następnie od 1992 roku do ostatniego dnia był łowczym koła.

Za wybitną działalność odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, odznaczeniami Zasłużony dla Łowiectwa Wielkopolskiego, Zasłużony dla Łowiectwa Dolnośląskiego oraz Zasłużony dla Łowiectwa Wrocławskiego.

Był wspaniałym kolegą poświęcającym się bez reszty powierzonym zadaniom, a także nauczycielem kilku pokoleń myśliwych.

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składa

Okręgowa Rada Łowiecka

i

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 20 września br. o godz. 11:10 w kaplicy na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Pages