Tryton

Zespół Sygnalistów Myśliwskich "TRYTON"

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu

        Sygnaliści ZSM Tryton na Jasnej Górze                                           Sygnaliści ZSM Tryton na 70-leciu Dolnoślaskiej Izby
                           21-22.05.2016 r.                                                                          Rzemieślniczej we Wrocławiu 23.10.2015 r.

      Jesteśmy myśliwymi, członkami Polskiego Związku Łowieckiego, których połączyła pasja do kultywowania i krzewienia chlubnych tradycji polskiego łowiectwa poprzez grę sygnałów i muzyki myśliwskiej na rogach.

      Muzyka ta jest tak stara, jak samo łowiectwo. Sięgając w głąb historii Polski przekonamy się, że łowom zawsze towarzyszył róg myśliwski. Ta ugruntowana odwieczną tradycją muzyka usprawnia prowadzenie polowań zbiorowych, zwiększa bezpieczeństwo w czasie ich trwania, a także pogłębia i upiększa przeżycia myśliwskie. Polowanie bez rogu myśliwskiego to tylko polowanie, a z rogiem to już łowy. Muzyka myśliwska jest czynnikiem kulturotwórczym, zapewniającym nie zapomnianą oprawę wszelkich spotkań. Przeżywanie i odbiór tych wspaniałych, charakterystycznie brzmiących dźwięków, ich harmonia i doniosłość przekazu sprawiły, że odtąd nasza wspólna, zespołowa przygoda z łowiectwem uzyskała inny wymiar i sens. Dzięki tym nowym, bogatszym wrażeniom, popartym naszym wkładem pracy w kształcenie i umiejętność zaprezentowania tej niepowtarzalnej, jedynej w swym rodzaju muzyki, otrzymaliśmy sympatię i uznanie naszych kolegów jak również i innych słuchaczy.

      Historia naszego zespołu zaczęła się pod koniec 2011 roku kiedy Zarząd Okręgowy, przy współpracy Komisji Kultury, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich naszego okręgu, zorganizował spotkanie w celu naboru adeptów do nauki gry na rogu myśliwskim. Rozpoczęliśmy wówczas naukę gry na sygnałówkach (plessach) pod okiem profesjonalnego instruktora – muzyka. Z grupy osób uczących się utworzony został, po raz pierwszy w historii okręgu, Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu.

      Mieliśmy już przyjemność zaprezentowania naszych umiejętności w czasie oficjalnych imprez organizowanych przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu, jak również oprawialiśmy muzycznie, w różnych kołach łowieckich, polowania zbiorowe, ceremonie nadania sztandarów oraz inne uroczystości o charakterze liturgicznym i świeckim.

      Mamy uzasadnioną satysfakcję i przyjemność z faktu, że władze naszego okręgu darzą nas wsparciem, a w szczególności kol. Roman Rycombel Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu oraz pomocy finansowej Zarządu Okręgowego nasze dotychczasowe instrumentarium zostało wzbogacone i wsparte ciepłym, basowym brzmieniem dwóch rogów par force, co niewątpliwie miało wpływ na podniesienie poziomu i rangi naszego zespołu. Mamy nadzieję, że nasz zespół i nasza muzyka zyskają również Państwa przychylność.

      Oferujemy oprawę muzyczno-wokalną polowań, zawodów strzeleckich, konkursów i pokazów kynologicznych oraz koncertów w czasie wystaw, uroczystości, zgromadzeń i okolicznościowych spotkań. Wykonujemy również utwory w czasie mszy hubertowskich, ślubów oraz podczas pożegnań kolegów myśliwych odchodzących do krainy wiecznych łowów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nauki gry na rogu myśliwskim, pod okiem zawodowego muzyka z wyższym wykształceniem o specjalności instrumentów dętych. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godz. 17:00, w budynku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 10B.

 

      

      

        

        

 

Skład zespołu:

Piotr Błoński
Krzysztof Chudzikowski
Krzysztof Janeczko
Bartosz Piskozub - kierownik zespołu, tel. 601 723 780, e-mail: bpexpert@interia.pl
Hubert Prask
Jerzy Prask
Filip Sioch
Tomasz Świńczyk - instruktor, tel. 695 063 100