Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Badania lekarskie dla myśliwych

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zwraca uwagę Koleżanek i Kolegów na pismo zawierające stanowisko Komendy Głównej Policji, dotyczące obowiązku uzyskania orzeczeń lekarskich w 2023 roku.

Z treści przesłanego pisma wynika, że obowiązek przedłożenia wymaganego orzeczenia istnieje od dnia 01.01.2023r., a ostateczny termin jego złożenia – w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19 – został ustalony na 90 dni po odwołaniu stanu obecnie obowiązującego stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022r. Tym samym możliwe są dwa scenariusze:

  1. Stan zagrożenia epidemiologicznego nie zostanie przedłużony, tym samym ostateczny termin składania wymaganych orzeczeń nie ulegnie zmianie i będzie to 31 marca 2023r.
  2. Stan zagrożenia epidemiologicznego zostanie utrzymany, wówczas termin składania wymaganych orzeczeń będzie wskazany poprzez wyżej wymienione 90 dni (od dnia jego odwołania)

Jednocześnie Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że trwają rozmowy pomiędzy Zarządem Okręgowym, a jednostkami uprawnionymi do wykonywania badań, w wyniku których myśliwi Naszego Okręgu będą mogli uzyskać wymagane orzeczenia. Zarząd Okręgowy stara się skoordynować tak badania by w jak największym stopniu umożliwić myśliwym wykonanie przedmiotowych badań.

Informacje o poczynionych ustaleniach zostaną przekazane do Kół Łowieckich naszego Okręgu drogą mailową.

Stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie badań lekarskich dotyczących broni

Udostępnij
Twitter
WhatsApp