Aktualności

[19-10-2020] Negatywne wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia podstawowe

Poniżej podajemy negatywne wyniki egzaminu pisemnego na uzyskanie uprawnień podstawowych do wykonywania polowania z dn. 19.10.2020r.:

ID 7700-1136804
ID 7700-1138889
ID 7700-1140642
ID 7700-1140643
ID 7700-1140641
ID 7700-1140301
ID 7700-1140299
ID 7700-1137499
ID 7700-1138613
ID 7700-1139558
ID 7700-1139373
ID 7700-1137664
ID 7700-1137646

[19-10-2020] Ważne informacje nt. polowań zbiorowych. Aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Zarządu Głównego PZŁ dot. wykonywania polowań zbiorowych w strefie żółtej i czerwonej.

Ważne informacje nt. polowań zbiorowych. Aktualizacja

[19-10-2020] Składka członkowska PZŁ 2021
Składka członkowska PZŁ z obowiązkowym ubezpieczeniem na 2021 r. wynosi:
- pełna 403 zł (kwota składki 360 zł, ubezpieczenie 43 zł),
- ulgowa 50% 223 zł (kwota składki 180 zł, ubezpieczenie 43 zł)- przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 70 rok życia (osoby urodzone w roku 1950 lub wcześniej) i osób uczących się, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie ukończyły 25 lat (urodzone w 1996 roku lub później) – tutaj wymagane zaświadczenie o kontynuacji nauki,
- ulgowa 25% 133 zł (kwota składki 90 zł, ubezpieczenie 43 zł)- przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 80 rok życia (osoby urodzone w roku 1940 lub wcześniej).
Członkowie niezrzeszeni wpłacają składkę na konto tut. Zarządu Okręgowego, członkowie kół łowieckich wpłacają składkę do koła.
Termin opłaty składki członkowskiej: 31.12.2020r.
[09-10-2020] Przerwy w dostępie do systemów informatycznych

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury sieciowej i serwerowej Polskiego Związku Łowieckiego mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do użytkowanych systemów (Łowiectwo w Polsce, System dla Kół Łowieckich i Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań PZŁ).

Pierwszy etap prac przełączenia systemów będzie miał miejsce w najbliższy poniedziałek, tj. 12.10.2020r.
Prace rozpoczną się od godziny 8, w czasie prac mogą wystąpić kilkugodzinne przerwy w dostępie do usług, w tym Systemu dla Kół (EKEP).

https://www.pzlow.pl/trwaja-prace-modernizacyjne-mozliwe-przerwy-w-dostepie-do-systemow-low-i-kl-i-pzl-ekep/

https://www.pzlow.pl/12-pazdziernika-mozliwe-przerwy-w-dostepie-do-systemow/

[01-10-2020] Jesienny kurs selekcjonerski

Zapraszamy do zapisów na kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej, który rozpocznie się 17 października br.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla selekcjonerów.

[01-10-2020] Egzaminy na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, że egzaminy na uzyskanie podstawowych oraz selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania odbędą się w siedzibie tut. Zarządu w dniu:

  1. 19.10.2020 r. godz.9.00 egzamin testowy, na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.
  2. 23.10.2020 r. godz.9.00 egzamin ustny na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.
  3.   4.11.2020 r. godz.9.00 egzamin testowy, ustny i strzelecki na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, egzamin testowy i ustny na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania.
[18-09-2020] Powitanie

Koleżanki i Koledzy,

Tym wpisem chciałbym przywitać wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego zrzeszonych w Okręgu Wrocławskim. Jak już oficjalnie poinformowano na stronie internetowej Zarządu Głównego, w dniu 09.09.2020r. zostałem powołany na stanowisko Łowczego Okręgowego w naszym okręgu. Objęcie tak prestiżowego stanowiska to dla mnie nie tylko nobilitacja, ale przede wszystkim wyzwanie. Chciałbym zapewnić, że dołożę wszelkich sił, by Zarząd Okręgowy, w dobie problemów z jakimi borykamy się jako brać myśliwska, był wsparciem dla wszystkich koleżanek i kolegów myśliwych.

Koledze Romanowi Rycomblowi dziękuję za lata pracy na rzecz ZO PZŁ we Wrocławiu.

Z myśliwskim pozdrowieniem – Darz Bór!

Łowczy Okręgowy
            Piotr Skotnicki

[17-09-2020] Petycja "Tak dla rodziny w łowisku!"

Zapraszamy do składania podpisów pod nową petycją w sprawie udziału dzieci w polowaniach:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/parlamentarzysci_rzeczypospolitej_polskiej_tak_dla_rodziny_w_lowisku/

[10-09-2020] Odwołanie II Międzynarodowej Oceny Pracy Tropowców im. Płka Piotra Kartawika

Komisja Kynologiczna Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, że w związku ze zgłoszeniem zbyt małej ilości psów do konkursu, II Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców im. płka Piotra Kartawika, zaplanowana na dzień 12 września została odwołana.

 

[03-09-2020] Jesienny kurs dla nowo wstępujących: rozpoczęcie 19.09.2020r.

Zapraszamy do zapisów na jesienny kurs dla nowo wstępujących do PZŁ.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla nowo wstępujących.

[02-09-2020] II Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców

[31-08-2020] Spotkanie przedstawicieli kół łowieckich i przedstawicieli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 28.08.2020r.

W dniu 28.08.2020r. w siedzibie ZO odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Wrocławia oraz kół łowieckich dzierżawiących obwody położone na terenie miasta Wrocławia i tuż przy jego granicy. Spotkanie dotyczyło ustalenia zasad współpracy i sposobu przekazywania informacji opinii publicznej o organizowanych przez koła polowaniach zbiorowych w najbliższym sezonie.

Równocześnie wzorem lat ubiegłych przedstawiciele miasta Wrocławia przekazali kołom urządzenia wspierające prowadzenie gospodarki łowieckiej.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Pani Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Pani Małgorzata  Demianowicz oraz pracownicy merytoryczni Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pan Grzegorz Mikołajczak i Pan Paweł Lewko.

Spotkanie prowadził Łowczy Okręgowy Roman Rycombel, obecni byli przedstawiciele sąsiadujących z miastem Wrocławiem kół łowieckich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii.

[20-08-2020] Awaria linii telefonicznej - tymczasowe numery telefonów

W związku z awarią linii telefonicznej prosimy kontaktować się z biurem tut. Zarządu pod podanymi poniżej numerami telefonów:

Sekretariat, szkolenia - (71) 733 78 92
Księgowość, ubezpieczenia, spr. osobowe - (71) 733 78 94

lub mailowo - zo.wroclaw@pzlow.pl

[17-08-2020] Informacje dla uczestników kursu selekcjonerskiego

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu informuje, że kurs selekcjonerski odbędzie się w dniach 22.08, 23.08, 29.08 i 30.08 w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Grunwaldzkiej 90 we Wrocławiu.
W dniu 22 sierpnia (sobota) o godz. 9:00 Kierownik kursu, kol. Mieczysław Łyskawa otworzy kurs, omówi harmonogram kursu i zasady egzaminu.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego (zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób przebywających w pomieszczeniu). Na sali dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni. Prosimy o zabranie własnych napojów i posiłków.

[17-08-2020] Awaria linii telefonicznej

Informujemy, że w biurze tut. Zarządu nastąpiła awaria linii telefonicznej, prosimy o kontakt drogą mailową zo.wroclaw@pzlow.pl

Strony