Aktualności

[01-03-2013] Komunikat o ograniczeniu problemów związanych z dzikimi zwierzętami na terenie Wrocławia

Komunikat Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 25.02.2013r. w sprawie realizacji „Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie miasta Wrocławia” w latach 2013 - 2015.

Komunikat na stronie UM

[28-02-2013] Remont kulochwytu na strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu

Informujemy, że od 4 marca br. przez okres ok. 3 tygodni ze względu na remont kulochwytu oś kulowa będzie zamknięta.

Będzie możliwość przystrzelania broni tylko na osi dzika -€“ w tej kwestii prosimy o kontakt z gospodarzem strzelnicy

[28-02-2013] Propozycje zmian w prawie budowlanym dotyczące uznania ambon myśliwskich za obiekty małej architektury

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra€“ - na interpelację nr 8426 w sprawie uznania ambon myśliwskich i wież obserwacyjnych za obiekty małej architektury wyłączone z wydania pozwolenia na budowę.

Informacja na stronie Sejmu.

[28-02-2013] Podatek PIT 2012

Informujemy, że Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących uzyskała status organizacji pożytku publicznego i jest w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 -€“ nr KRS 0000319773.

Uzyskane od myśliwych środki finansowe zostaną w całości przekazane na działalność statutową Fundacji, polegającą na przekazywaniu do wsiedleń zwierzyny kołom łowieckim, pomocy kołom dotkniętym klęskami żywiołowymi, wspieraniu rozwoju hodowli zamkniętej gatunków łownych oraz edukacji i szkoleniu myśliwych.

[28-02-2013] Zmiany w przepisach finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.11.2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382) - wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) wszystkich podatników, którzy w 2012 roku świadczyli usługi lub sprzedawali towary na rzecz osób fizycznych za łączną kwotę powyżej 20 000 złotych. Dotyczy to również kół łowieckich, które sprzedawały tusze zwierząt na tzw. użytek własny, wynajmowały obiekty lub sprzedawały polowania bezpośrednio myśliwym krajowym.

Ustawa z dnia 07.12.2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 35) - z dniem 1 kwietnia 2013r. ulega zmianie stawka podatku VAT na trofea łowieckie (PKWiU 10.11.60.0) z obecnej stawki 5 % na 23 %. Stawka VAT na tusze pozostaje bez zmian.

[25-02-2013] Jubileusz 90 lecia PZŁ - imprezy łowieckie

Kalendarium imprez łowieckich znajduje się tutaj

[20-02-2013] Termin oceny prawidłowości odstrzału jelenia szlachetnego i daniela

Harmonogram jest dostępny tutaj

[20-02-2013] Kursy w stacji badawczej OHZ PZŁ w Czempiniu - I połowa 2013r.

Informujemy o rozpoczęciu kursów w stacji badawczej OHZ PZŁ w Czempiniu, więcej na zakładce Szkolenia

[07-02-2013] Kurs dla selekcjonerów

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów, więcej na zakładce Szkolenia

[07-02-2013] Kurs dla nowowstępujących

Informujemy o rozpoczęciu kursu na uprawnienia podstawowe (nowowstepujący), więcej na zakładce Szkolenia

[06-02-2013] Termin składania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia od szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych

Przypominamy, że 8 lutego 2013r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia od szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych. 

[06-02-2013] Składka członkowska 2013

Składka członkowska do PZŁ na rok 2013 wynosi:
Składka normalna – 315 zł (w tym 33zł ubezpieczenie myśliwego)
Składka ulgowa – 174 zł (w tym 33 zł ubezpieczenie myśliwego)

Składka ulgowa przysługuje myśliwym uczącym się, którzy nie ukończyli 25. Roku życia i przedłożyli do ZO aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz myśliwym, którzy w roku poprzedzającym (2012) ukończyli 70 lat.

Termin opłacenia składki: 31.12.2012r.

Strony