Aktualności

[17-05-2021] Konkurs pracy tropowców 29.05.2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu

[12-05-2021] Biuletyn "Stan chorób zakaźnych zwierząt"

Główny Lekarz Weterynarii informuje o ścieżce dostępu do publikowanego biuletynu "stan chorób zakaźnych zwierząt" na terytorium Polski. Biuletyn jest publikowany na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii po otrzymaniu sprawozdań z wojewódzkich inspektoratów weterynarii.

Ścieżka dostępu do biuletynu

[27-04-2021] 30 kwietnia biuro i strzelnica nieczynne

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. biuro i strzelnica tut. Zarządu będą nieczynne.

[23-04-2021] Zmiany w funkcjonowaniu strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu!

Zmieniają się dni i godziny otwarcia strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 10b. Strzelnica będzie funkcjonowała w następujących dniach:

 

Poniedziałki – STRZELNICA NIECZYNNA

Wtorki – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Środy – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Czwartki – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Piątki – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 16

Soboty – strzelnica otwarta od godz. 9 do godz. 15

Niedziele – STRZELNICA NIECZYNNA

 

UWAGA:

- w soboty działającymi osiami będą wyłącznie osie TRAP, SKEET, MOP, ROGACZ

- treningi kół łowieckich będą mogły być zaplanowane na sobotę wyłącznie w miesiącach luty, marzec, kwiecień. W pozostałych miesiącach soboty dostępne są tylko dla strzelców indywidualnych. Treningi kół zaplanowane na inne dni tygodnia mogą się odbywać przez cały rok w godzinach od 9 do 14. Ustalenie terminu treningu z opiekunem strzelnicy wraz ze wskazaniem osi jakie będą wykorzystywane musi nastąpić nie później niż na 3tyg. przed planowanym treningiem.

 

Dodatkowo, wprowadzony zostaje cennik dla osób korzystających ze strzelnicy:

 

a) Wstęp dla członków PZŁ 15pln* (w tej kwocie nie uwzględniono ceny rzutków, uwzględniono możliwość korzystania z osi myśliwskiej, kręgu myśliwskiego, myśliwskiej osi praktycznej, osi zająca, osi dzika, osi rogacza z używanymi tarczami, nowa tarcza rogacz, lis, dzik lewy, dzik prawy +15pln*/szt)

b) Wstęp dla innych osób 30pln* (w tej kwocie nie uwzględniono ceny rzutków, uwzględniono możliwość korzystania z osi myśliwskiej, kręgu myśliwskiego, myśliwskiej osi praktycznej, osi zająca, osi dzika, osi rogacza z używanymi tarczami, nowa tarcza rogacz, lis, dzik lewy, dzik prawy +15pln*/szt)

c) rzutki (trap, skeet, mop) 70gr*/szt, w przypadku wykupu „pakietu” (min. 1000szt) 55gr*/szt (dla członków PZŁ). „Pakiet” ważny jest wyłącznie w danym roku kalendarzowym.

d) wynajęcie wiaty „Karol” 75pln*/h (za każdą rozpoczętą godzinę)

 

przy czym rozliczenie za a) – c)  z opiekunem strzelnicy, uzgodnienie terminu oraz rozliczenie za d) w biurze Zarządu

 

Uzgodnione treningi kół łowieckich: zablokowanie wszystkich uzgodnionych osi 150pln*, dodatkowo koło uiszcza opłatę za zużyte rzutki i tarcze

 

* - Wymienione ceny są cenami brutto.

UWAGA!!!

a) w dniu 24.04 (sobota) strzelnica nieczynnna (zarezerwowana)

b) w dniach 30.04 i 01.05 strzelnica nieczynna!!!

[20-04-2021] Zmarł kol. Mariusz Mikołajczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 kwietnia 2021 r. odszedł od nas "do krainy wiecznych łowów" 
wieloletni prezes koła łowieckiego "MEWA" w Miliczu, oddany kolega

Mariusz Mikołajczyk

Pogrążonej w żalu i smutku, rodzinie i przyjaciołom zmarłego, w imieniu zarządu i kolegów z Koła Łowieckigo MEWA w Miliczu oraz pracowników Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu, składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 21 kwietnia w Miliczu, od godz. 14:00 różaniec, o 14:30  msza św w kościele p. w. Św. Andrzeja Boboli przy ul. Spacerowej 2, następnie pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Kasztanowej.

 

Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, mogą to uczynić poprzez transmisję internetową na stronach parafii p. w. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu oraz szkoły - Technikum Leśne w Miliczu.

[19-04-2021] Nowoczesna ochrona myśliwych, dzięki zmianie strategii ubezpieczeniowej

Nie jest tajemnicą, że wszystko się zmienia. W ciągu ostatniej dekady większość obszarów naszego życia przeszła m.in. cyfrową rewolucję. Pandemia, z którą zmagamy się od ponad roku, tylko dolała przysłowiowej oliwy do ognia technologicznych zmian. Nie inaczej jest w świecie łowiectwa.

ąc pod uwagę fundament jakim jest bezpieczeństwo, punktem wyjścia dla niezbędnych aktualizacji są m.in. ubezpieczenia. W tej materii myśliwy, jak każdy inny uczestnik rynku, ma własne oczekiwania. Rosnące koszty polowań, nowoczesny sprzęt, zmieniające się wymogi formalne, angażujące i drogie w utrzymaniu hodowle psów myśliwskich, to zaledwie część czynników, które mają znaczenie. Ubezpieczenia muszą iść z duchem czasu i zmieniających się wymogów.

Mając to na uwadze, Polski Związek Łowiecki aktualizuje dotychczasową strategię ubezpieczeniową. Jak powszechnie wiadomo każdą zmianę łatwo poddać w wątpliwość. Szczególnie wtedy, gdy nowa rzeczywistość skutecznie uderza w wygodne i nieaktualne schematy. Dlatego rozpatrywanie takich zmian wymaga spojrzenia nie tylko przez pryzmat poświęcenia i dodatkowej pracy, ale przede wszystkim korzyści jakie ostatecznie przyniosą wszystkim zainteresowanym.

Warto również zaznaczyć, że modyfikacje w ubezpieczeniach dla tak dużej grupy, zawsze będą miały charakter ewolucyjny - stopniowy i zgodny z uporządkowanym planem działania. Ich celem jest maksymalizacja korzyści dla wszystkich ubezpieczonych, bez narażania na dodatkowe koszty, bądź formalne niedogodności. Wszak zmiany są po to, aby było lepiej.

Nadrzędnym celem omawianych działań będzie rozszerzenie zakresu poszczególnych ubezpieczeń, przy zachowaniu wysokości składek i poprawie jakości oferowanej ochrony. Kluczowa będzie kompleksowa adaptacja rozwiązań do aktualnych potrzeb polujących i ich rodzin. Myśliwi otrzymają dodatkowo dostęp do nowoczesnej platformy internetowej. Dzięki temu istotnie poprawią się, zarówno komunikacja rozwiązań, jak i sam proces zarządzania ochroną. Dedykowana technologia do obsługi polis sprawi, że będą mogli całkowicie online przystępować do ochrony, bądź np. zgłaszać szkody - szybko, wygodnie i bez dodatkowej papierologii. Wszyscy ubezpieczeni otrzymają bieżące i pełne wsparcie brokera, który stanie na straży tego, aby aktualna ochrona była konkurencyjna (sprawdzana i negocjowana u różnych ubezpieczycieli) i zawsze aktualizowana w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania.


Zwieńczeniem działań będzie wdrożenie rozszerzonej oferty, zapewniającej myśliwym i ich rodzinom atrakcyjne (dzięki sile negocjacyjnej Związku) oraz nowoczesne ubezpieczenia, m.in.: domów, pojazdów, broni, psów, podróży zagranicznych, życia, zdrowia, bądź asysty prawnej. W nowej ofercie ubezpieczeniowej znajdą się również rozwiązania uwzględniające najlepsze praktyki zagraniczne.

Jak podkreśla Łowczy Krajowy, Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ - Paweł Lisiak:

Proces zmian w obszarze ubezpieczeń zostanie podzielony na trzy kluczowe etapy, których celem jest uporządkowany rozwój ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnej digitalizacji, kontroli wymogów formalnych oraz maksymalnym zabezpieczeniu interesu myśliwych.”

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowymi, którymi objętych jest ponad 350 tys. osób (w tym służby mundurowe, m.in: straż graniczna, policja i wojsko). Dzięki przynależności do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej PIB Group, oferuje dostęp do najlepszych, światowych rozwiązań i praktyk ubezpieczeniowych (więcej na www.wdbsa.pl).

Bieżące informacje na temat negocjowanych pakietów ubezpieczeniowych, wdrażanych usprawnień, wsparcia brokerskiego oraz niezbędne instrukcje logistyczne będą publikowane na stronie , w zakładkach: Aktualności oraz Ubezpieczenia.www.pzlow.pl

 

[15-04-2021] Informacja Nadleśnictwa Syców o planowanych zabiegach ochronnych

Nadleśnictwo Syców informuje o planowanych zabiegach ratowniczych na obszarze lasów w zarządzie nadleśnictwa w związku z masowym występowaniem chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). Do tego celu używany będzie profesjonalny środek ochrony roślin –MOSPILAN 20 SP (metoda agrolotnicza).

Wymieniony preparat będzie zastosowany zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującym w tym zakresie prawem. W ostatnich latach Nadleśnictwo Syców odnotowuje wzrost liczebności populacji chrabąszcza majowego, a co za tym idzie nasilenie szkód wyrządzanych przez larwy tego gatunku tzw. „pędraki”. Do największych zniszczeń dochodzi w obrębie leśnym Rychtal tj. Leśnictwa Smardze, Sadogóra i Darnowiec oraz obrębie Syców – Leśnictwo Dziadowa Kłoda. Wymienione kompleksy od 2017 roku są uznane za tzw. „uporczywe pędraczyska”.

W myśl art. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), która podaje „W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do (…) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych”. Nadleśnictwo Syców jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań.

Wraz z Zespołem Ochrony Lasu w Łopuchówku oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu Nadleśnictwo zamierza wykonać w maju 2021 roku zabiegi chemicznego ograniczania liczebności imago chrabąszcza majowego techniką lotniczą na łącznej powierzchni ok. 5600 ha. Dzięki tym działaniom skutecznie można pomóc naszym drzewom, gdyż środek ten rozrzedza populację i uniemożliwia złożenie przez samice chrząszcza jaj do gleby. Zabiegi te wykonane zostaną z zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (substancja czynna acetamipryd – 20 %), w dawce 0,4 kg/ha, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów szczegółowych dotyczących jego stosowania. Środek ten działa na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie, ale szkodliwie wpływa tylko na owady ssące i gryzące w sposób kontaktowy i żołądkowy. Zabiegi agrolotnicze zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r.( Dz.U. 2014 poz.516 ) w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

W czasie zabiegów ratowniczych obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów, natomiast po zabiegach nie przewiduje się tzw. okresu prewencji. Producent środka ochrony zastrzega jedynie 14 dniowy okres karencji przy zbiorze runa leśnego po zabiegu. O zakazie wstępu do lasu sygnalizować będą tablice ostrzegawcze umieszczone przy drogach dojazdowych.

[01-04-2021] Konsultacje publiczne dotyczące inicjatyw unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej

Komisja Europejska przeprowadza do dnia 5 kwietnia 2021 roku  konsultacje publiczne w celu poinformowania o kilku kluczowych inicjatywach w zakresie różnorodności biologicznej. Efekty tych konsultacji będą miały olbrzymi wpływ na dalsze działania związane z ochroną przyrody oraz gospodarką leśną. Ważne jest również to, że podejmowane kroki w tych dziedzinach nie będą uwzględniały indywidualnej ochrony przyrody, jaką aktualnie prowadzą państwa członkowskie UE oraz ujednolicą zasady gospodarki leśnej dla wszystkich lasów Europy. Jako leśnicy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że różnorodność przyrodnicza wymaga różnorodności w naszych działaniach oraz maksymalnego dopasowania tych działań do potrzeb przyrody.

Głos każdego w tej sprawie jest ważny! Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety pn. Konsultacje publiczne dotyczące inicjatyw unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation

[31-03-2021] Dotychczasowe obwody łowieckie i dzierżawy jeszcze przez rok!

W dniu 31 marca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 586).

Ustawa przesuwa z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin, w którym sejmiki województw są zobowiązane do dokonania nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. Dotychczasowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów do poszczególnych kategorii zachowają ważność do 31 marca 2022 r. Ponadto, ustawa przedłuża okres obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy do 31 marca 2022 r.

Podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zachowują ważność i zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2022 r. Tym samym jeszcze przez rok obowiązywać będzie dotychczasowy podział kraju na obwody łowieckie a umowy dzierżaw obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy będą obowiązywać do końca marca 2022 r. Uniknięto w ten sposób poważnych skutków dla gospodarki łowieckiej, w tym walki z ASF, oraz szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań z tytułu szkód łowieckich na terenie tych województw, których sejmiki województw do chwili obecnej nie podjęły uchwał w sprawie podziału województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii.

Skutkiem wejścia w życie ustawy dla stosowania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139) będzie konieczność ponownego złożenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na zasadach określonych w tym rozporządzeniu. Utracą tym samym moc prawną wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, a także uchwały komisji w sprawie oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich i wnioskodawców.

[29-03-2021] Sandra BERNAL ze srebrem na Pucharze Świata w Indiach!

26-go marca 2021 roku nasza koleżanka po strzelbie (KŁ KNIEJA we Wrocławiu) i jednocześnie członkini Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ we Wrocławiu - Sandra BERNAL - zdobyła srebrny medal w konkurencji TRAP Kobiet na Pucharze Świata w New Delhi (Indie).

Do finału Sandra weszła z wynikiem 111pkt zajmując piątą lokatę. Zafundowała nam spore emocje w finale, gdzie strzelając równo i skutecznie doszła do dwuosobowej (wraz ze reprezentantką Słowacji Zuzanną REHAK STEFECEKOVĄ) rozgrywki o złoty medal. Podstawowa seria rozgrywki o zloto nie przyniosła rozstrzygnięcia, potrzebna więc była dogrywka, która zgodnie z zasadami na Pucharze Świata trwa do pierwszego puszczonego rzutka. 

Sandrze gratulujemy wyniku! Będziemy też za nią trzymać kciuki podczas Igrzysk Olimpijskich, które w tym roku odbędą się w Tokio.

[26-03-2021] Działanie strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu

W związku z ograniczeniami covidowymi przypominamy, iż na strzelnicy ZO PZŁ we Wrocławiu obowiązuje reżim sanitarny, tj. obowiązek stosowania maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu 2m.

Od dnia jutrzejszego tj. od soboty 26.03.2021r. w związku z prowadzeniem przez ZO działalności wspomagającej łowiectwo (PKD94.99Z) wstęp na strzelnicę mają wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, co musi zostać potwierdzone okazaniem ważnej legitymacji PZŁ.

Limit osób na osiach zostaje ustalony do max. 3 osób na osi (z zachowaniem w/w reżimu sanitarnego). Tym samym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia czy osie są wolne do dyspozycji.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Zarządu Okręgowego.

[25-03-2021] Ankieta dot. psów rasy Gończych Polskich

Na prośbę Pana Radosława Machaj studenta leśnictwa na Wydziale Leśnym w Krakowie publikujemy link do ankiety dot. właścicieli psów rasy Gończy Polski.
Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Ankieta dot. właścicieli psów rasy Gończy Polski

[22-03-2021] Kolejne kuropatwy wypuszczone przez WKŁ JELEŃ w Oleśnicy

W sobotę 20-go marca 2021r. Koledzy z WKŁ JELEŃ w Oleśnicy, trzci rok z rzędu, wypuszczali 700szt. kuropatwy na swoich terenach. A wszystko to w ramach programu współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Telewizyjna relacja z wydarzenia - FAKTY TVP 3 Wrocław

 

[19-03-2021] Testy Hodowlane - Próby Pracy Wyżłów

Komisja Kynologiczna wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ we Wrocławiu mają przyjemnośc zaprosić na Testy Hodowlane - Próby Pracy Wyżłów w dniu 17.04.2021r.

Link do zgłoszenia https://forms.gle/rDuEqWyAboVg1oZp8

[19-03-2021] Odnaleźć sens w tragedii

3 lutego na jeziorze Inśko doszło do tragedii. Jelenie spłoszone prawdopodobnie przez zorganizowaną grupę zbieraczy poroża, wtargnęły na zamarzniętą taflę. Ponieważ ich ciężar był ogromny (jeden byk waży ok. 200 kg, na lód weszło ponad 30 osobników) lód zaczął się łamać, a jelenie tonąć. W dramatycznej akcji ratunkowej brali udział okoliczni myśliwi, strażacy i rolnicy.

Czytaj więcej o akcji ratowania jeleni

Strony