Aktualności

[03-09-2020] Jesienny kurs dla nowo wstępujących: rozpoczęcie 19.09.2020r.

Zapraszamy do zapisów na jesienny kurs dla nowo wstępujących do PZŁ.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla nowo wstępujących.

[02-09-2020] II Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców

[31-08-2020] Spotkanie przedstawicieli kół łowieckich i przedstawicieli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 28.08.2020r.

W dniu 28.08.2020r. w siedzibie ZO odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Wrocławia oraz kół łowieckich dzierżawiących obwody położone na terenie miasta Wrocławia i tuż przy jego granicy. Spotkanie dotyczyło ustalenia zasad współpracy i sposobu przekazywania informacji opinii publicznej o organizowanych przez koła polowaniach zbiorowych w najbliższym sezonie.

Równocześnie wzorem lat ubiegłych przedstawiciele miasta Wrocławia przekazali kołom urządzenia wspierające prowadzenie gospodarki łowieckiej.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Pani Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Pani Małgorzata  Demianowicz oraz pracownicy merytoryczni Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pan Grzegorz Mikołajczak i Pan Paweł Lewko.

Spotkanie prowadził Łowczy Okręgowy Roman Rycombel, obecni byli przedstawiciele sąsiadujących z miastem Wrocławiem kół łowieckich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii.

[20-08-2020] Awaria linii telefonicznej - tymczasowe numery telefonów

W związku z awarią linii telefonicznej prosimy kontaktować się z biurem tut. Zarządu pod podanymi poniżej numerami telefonów:

Sekretariat, szkolenia - (71) 733 78 92
Księgowość, ubezpieczenia, spr. osobowe - (71) 733 78 94

lub mailowo - zo.wroclaw@pzlow.pl

[17-08-2020] Informacje dla uczestników kursu selekcjonerskiego

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu informuje, że kurs selekcjonerski odbędzie się w dniach 22.08, 23.08, 29.08 i 30.08 w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Grunwaldzkiej 90 we Wrocławiu.
W dniu 22 sierpnia (sobota) o godz. 9:00 Kierownik kursu, kol. Mieczysław Łyskawa otworzy kurs, omówi harmonogram kursu i zasady egzaminu.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego (zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób przebywających w pomieszczeniu). Na sali dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni. Prosimy o zabranie własnych napojów i posiłków.

[17-08-2020] Awaria linii telefonicznej

Informujemy, że w biurze tut. Zarządu nastąpiła awaria linii telefonicznej, prosimy o kontakt drogą mailową zo.wroclaw@pzlow.pl

[10-08-2020] 14 sierpnia biuro i strzelnica nieczynne

Inormujemy, że w dniu 14 sierpnia biuro i strzelnica tut. Zarządu będą nieczynne.

[07-08-2020] Mozliwość przeprowadzania wyborów uzupełniających do organów kół

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu zaprasza do zapoznania się z informacją na stronie ZG PZŁ dot. możliwości przeprowadzania wyborów uzupełniających do organów kół:

https://www.pzlow.pl/mozliwosc-przeprowadzania-wyborow-uzupelniajacych-do-organow-kol/

 

 

[31-07-2020] Kuchnia na dziko
[30-07-2020] Posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ

Zapraszamy do zapoznania się z pracami Komisji Kynologicznej przy NRŁ

[29-07-2020] Informacja o egzaminach w dniu 05.08.2020 r.

Wszystkie egzaminy odbędą się w siedzibie i na strzelnicy ZO PZŁ Wocław ul.Wodzisławska 10 b

UWAGA: osoby przystepujące do egzaminu pisemnego (zarówno w pierwszym jak i poprawkowym terminie) proszone są o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie obecności

Egzaminy na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

1. Egzamin testowy (poprawkowy + osoby nieobecne w pierwszym terminie) - godz.8:45

2. Egzmin ustny (poprawkowy + osoby nieobecne w pierwszym terminie) - godz.9:45

3. Egzamin strzelecki (6 osób co 15 minut) - godz. 9:00 - 14:00

Egzaminy na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania

1. Egzamin testowy i ustny - godz.8:45

Egzamin uzupełniający dla członków UE - godz.12:00

[26-07-2020] Wycena medalowa byków jeleń/daniel pozyskanych w sezonie 2019/2020

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu informuje, że w dniu 07.08.2020r. (piątek) odbędzie się wycena medalowa byków jeleni i danieli pozyskanych w sezonie 2019/2020.

Trofea byków należy dostarczyć w terminie do 04.08.2020r. do biura tut. Zarządu.

Trofea winny być zaopatrzone w metryczkę i podpisane imieniem i nazwiskiem myśliwego ołówkiem lub flamastrem na podniebieniu. Trofeum należy dostarczyć bez żuchwy.

Trofea będą przyjmowane i wydawane przez St. Instruktora Andrzeja Kasperkiewicza.

Po odbiór wycenionych trofeów proszę się zgłaszać w dniach 10 – 11.08.2020r.

[10-07-2020] Kurs dla selekcjonerów 2020

Zapraszamy do zapisów na kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej, który rozpocznie się 22 sierpnia br.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla selekcjonerów.

[09-07-2020] Wyniki pisemnego egzaminu na uprawnienia podstawowe

Poniżej podajemy negatywne wyniki egzaminu pisemnego na uzyskanie uprawnień podstawowych do wykonywania polowania z dn. 9.07.2020r.:

ID 7427 - 1114632 - wynik negatywny
ID 7427 - 1128296 - wynik negatywny
ID 7427 - 1114663 - wynik negatywny
ID 7427 - 1136553 - wynik negatywny
ID 7427 - 1137502 - wynik negatywny
ID 7427 - 1137195 - wynik negatywny

[08-07-2020] Egzaminy na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, że egzamin na uzyskanie podstawowych oraz selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania odbędzie się w dniach:

  1. 9.07.2020 r. godz. 10.00 egzamin testowy, na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w sali wykładowej Centrum Edukacyjno- Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice UPWr.
  2. 22.07.2020 r. godz. 9.00 egzamin ustny na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w siedzibie tut. Zarządu
  3. 5.08.2020 r. godz. 9.00 egzamin testowy, ustny i strzelecki na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, egzamin testowy i ustny na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin uzupełniający dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w siedzibie tut. Zarządu.
  4. 27.08.2020 r. godz. 9.00 egzamin poprawkowy /testowy, ustny, strzelecki/ na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w siedzibie tut. Zarządu.

Strony