Aktualności

[07-07-2021] Zmarł Kol. Bartłomiej Popczyk

Z przykrością informujemy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz Przyjaciel, wieloletni pracownik Zarządu Głównego

Bartłomiej Popczyk

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 lipca o godz. 10:00 w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Szumiącej 5 w Warszawie.

Niech mu knieja wiecznie szumi, a św. Hubert ma w swojej opiece!

[06-07-2021] Egzaminy na uprawnienia selekcjonerskie i podstawowe

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, że egzaminy odbędą się w dniach:

  1. 27.07.2021 r. godz. 9.00 (wtorek):

- egzamin testowy, na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania,

- egzamin poprawkowy testowy na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, egzamin poprawkowy testowy na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania (na egzamin poprawkowy należy się zapisać telefonicznie lub mailowo do dnia 23.07.2021 godz. 12:00)

  1. 29.07.2021 r. godz. 9.00 (czwartek):

- egzamin ustny na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania,

- egzamin poprawkowy (ustny, strzelecki) na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin poprawkowy ustny selekcjonerski (na egzamin poprawkowy należy się zapisać telefonicznie lub mailowo do dnia 23.07.2021 godz. 12:00)

Wszystkie egzaminy odbędą się na sali wykładowej w siedzibie tut. Zarządu oraz na strzelnicy (egz. strzelecki) przy ul. Wodzisławskiej 10B we Wrocławiu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do egzaminów należy dostarczyć do biura tut. ZO wniosek o dopuszczenie do egzaminów, kserokopię dowodu osobistego (istnieje możliwość wykonania jej na miejscu), zaświadczenie o zaliczeniu stażu (dot. tylko nowowstępujących). Brak w/w dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

[05-07-2021] Odbiór i przekazywanie trofeów do wyceny medalowej

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że w związku z dużą ilością trofeów przekazanych do wyceny, ich odbiór możliwy będzie po 15 lipca br.

Osoby, które jeszcze nie przekazały swoich trofeów do wyceny proszone są o ich dostarczenie do dnia 12 lipca, godz. 15:00 do biura tut. Zarządu.
Trofea należy dokładnie i wyraźnie opisać.

[01-07-2021] Okólnik dot. prowadzenia egzaminów łowieckich

Zapraszamy do zapoznania się z okólnikiem nr 6/21 Zarządu Głównego PZŁ dot. przerpowadzania egzaminów w Polskim Związku Łowieckim.

Okólnik nr 6

[01-07-2021] I Ogólnopolski Rajd Myśliwych i Leśników

Zapraszamy do uczestnictwa w I Ogólnopolskim Rajdzie Myśliwych i Leśników organizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu.

Zaproszenie na Rajd
Plan Rajdu

[01-07-2021] Działalność strzelnicy w dniu 02.07.2021 ograniczona!

Strzelnica ZO PZŁ We Wrocławiu w piątek 02.07.2021r. od godziny 12:00 będzie NIECZYNNA!!

Powyższe wymuszone jest koniecznością przygotowania obiektu do zawodów, które mają się odbyć w sobotę 03 lipca.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość!!

[25-06-2021] Wycena medalowa

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 3 lipca  2021r. w siedzibie ZO PZŁ odbędzie się wycena medalowa wieńców jeleni byków oraz łopat danieli strzelonych i ocenionych w sezonie 2020/2021 lub w sezonach poprzednich (pod warunkiem, że trofeum widnieje w arkuszu oceny prawidłowości odstrzałów).

Myśliwi mogą dostarczać również oręża dzików oraz czaszki drapieżników pozyskanych w poprzednich sezonach.

Trofea należy dostarczyć do tut. Zarządu do dnia 2 lipca godz. 15:00 do Kol. Andrzeja Kasperkiewicza wraz z danymi niezbędnymi do uzupełnienia karty wyceny medalowej trofeum:

- Imię i nazwisko myśliwego, który pozyskał trofeum,
- adres myśliwego,
- województwo,
- nadleśnictwo,
- nr obwodu,
- miejsce pozyskania (uroczysko),
- data pozyskania.

Z uwagi na panującą obecnie w Polsce pandemię i ograniczenia z tym związane Komisja będzie obradowała w ograniczonym składzie.
Prosimy aby trofea byków jeleni i danieli odbierać w dniach 5 - 6 lipca.

 

[24-06-2021] Andrzej Kasperkiewicz Pełnomocnikiem ds. systemu kół łowieckich PZŁ

W dniu 23 czerwca 2021 r. Łowczy Krajowy, p. Paweł Lisiak powołał Kolegę Andrzeja KASPERKIEWICZA na Pełnomocnika ds. systemu kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

 Stanowisko Pełnomocnika ds. systemu kół łowieckich PZŁ zostało utworzone w celu optymalizacji funkcjonowania systemu dla kół. Kolega Andrzej Kasperkiewicz odpowiedzialny będzie za jego wdrożenie, koordynację oraz rozwój.

Od dnia 24 czerwca 2021 r. wszelkie sprawy, zapytania, problemy związane z funkcjonowaniem systemu prosimy kierować bezpośrednio do Kolegi Andrzeja na nr tel.: 609 520 562  oraz  mailem: a.kasperkiewicz@pzlow.pl

[18-06-2021] Zapisy na szkolenie weterynaryjne

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu planuje organizację obowiązkowego szkolenia weterynaryjnego dla kół łowieckich i myśliwych niezrzeszonych (na podst. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 listopada 2010 r. Dz. U. z dn. 3 października 2012 r. poz. 1092) w systemie stacjonarnym, na sali szkoleniowej tut. Zarządu, przy ul. Wodzisławskiej 10b we Wrocławiu.

Myśliwych zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa drogą mailową na adres zo.wroclaw@pzlow.pl, w tytule wiadomości należy podać „szkolenie weterynaryjne lipiec 2021”, w treści prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych zainteresowanych (mail, nr telefonu).

Szkolenie 2-dniowe (łącznie 16 godzin) planowane jest w terminie 17-18 lipca  lub 24-25 lipca (termin i godziny zajęć, a także koszt szkolenia zostaną ustalone po zebraniu listy zainteresowanych i ogłoszone na stronie internetowej www.wroclaw.pzlow.pl).

UWAGA! Szkolenie nie dotyczy stażystów.
Przypominamy również, że szkolenie weterynaryjne odbyte przed 2010 rokiem (włącznie) utraciło już ważność.

[17-06-2021] Zawody strzeleckie - 03.07.2021

[15-06-2021] 18 czerwca - nieczynne osie SKEET i TRAP

Informujemy, że w dniu 18 czerwca br. (piątek) na strzelnicy przy ul. Wodzisławskiej we Wrocławiu nieczynne będą osie SKEET i TRAP.

Przepraszamy za utrudnienia.

[10-06-2021] 12 czerwca (sobota) strzelnica nieczynna

Informujemy, że w dniu 12 czerwca ze względu na organizację Okręgowych Zawodów Strzeleckich, strzelnica przy ul. Wodzisławskiej będzie nieczynna. Z tego samego powodu (Zawody Okręgowe) nastąpią utrudnienia w funkcjonowaniu strzelnicy w dniu poprzedzającym zawody tj w piątek 11.06 - tego dnia strzelnica będzie czynna jedynie do godz. 12:00. Powyższe wymuszone jest koniecznością przygotowania maszyn do zawodów.

Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

[09-06-2021] Zmiana godzin pracy biura Zarządu od 14 czerwca

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że od dnia 14 czerwca br. (poniedziałek) wraca do normalnego trybu pracy. Biuro Zarządu będzie czynne:

Poniedziałek 8:00 – 15:30
Wtorek 8:00 – 15:30
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 15:30

 

[01-06-2021] 4 czerwca (piątek) biuro nieczynne

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu informuje, że w dniu 4 czerwca (piątek) biuro tut. Zarządu będzie nieczynne.

Strzelnica w dniach 4 i 5 czerwca będzie dostępna w normalnych godzinach pracy.

[26-05-2021] Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR  15

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Poznańska 13, 65 -137 Zielona Góra

NIP: 526-030-04-63, REGON: 00074227900450
Tel.: 68 327 23 70, 68 324 83 48
Faks: 68 324 83 48,
e-mail: zo.zielonagora@pzlow.pl

ogłasza  pisemny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, położonej w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 15, obręb 10, nr ewidencyjny działki 468 o powierzchni 61 755 m², dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr  ZG1 E /00052664/7 wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi własność Polskiego Związku Łowieckiego, znajdującymi się na nieruchomości. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2.09.2093 r. na cele sportowo-rekreacyjne (strzelnica sportowa) niezwiązane z prowadzeniem działalności zarobkowej. Nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, ciężarów i obciążeń. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 12 000 000 zł (dwanaście milionów złotych).
Wysokość podatku VAT, która będzie doliczona do ceny, zostanie określona po otrzymaniu od Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (jeżeli będzie należny). Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sprzedaży nieruchomości.

Wadium wynosi: 5 % ceny wywoławczej nieruchomości tzn. 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oględzin  nieruchomości  można  dokonać  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu pod  numerem telefonu: 68 327 23 70.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI  POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15 zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze: www.zielonagora.pzlow.pl.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Mapa działki

Strony