Aktualności

[22-04-2014] Szkolenie na lektora strzelectwa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla kandydatów na lektorów ze strzelectwa myśliwskiego.

szczegółowe informacje w zakładce szkolenia-inne.

[22-04-2014] Szkolenie z oględzin tuszy 2/9/16 czerwca 2014r.

Zapraszamy na szkolenie weterynaryjne dla myśliwych z zakresu oględzin tuszy organizowane w świetlicy tut. Zarządu w terminach 2/9/16 czerwca (3 dni).

Więcej szczegółów w zakładce szkolenia-inne

[18-04-2014] 52. Okregowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich

Informujemy, że w dniu 28 czerwca br. na strzelnicy we Wrocławiu odbędą się 52. Okręgowe Zawody Strzeleckie w Wieloboju Myśliwskim.

Otwarcie sekretariatu zawodów o godz. 8:00, odprawa zawodników o godz. 8:40, rozpoczęcie strzelań o godz. 9:00.

Opłata za udział w zawodach jednego zawodnika wynosi 120zł, płatne przelewem na konto ZO PZŁ we Wrocławiu, nr rachunku: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093 do dnia 23 czerwca br.

Szczegółowych informacji udziela kol. Andrzej Kasperkiewicz, instruktor tut. ZO.

Druk zgłoszenia drużyny w zawodach znajduje się w zakładce do pobrania.

W dniu 27 czerwca br. ze względu na konieczne przygotowania strzelnica będzie nieczynna.

[15-04-2014] Zmiana daty Prób Pracy Polowej Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

Informujemy, że uległa zmianie data Prób Pracy Polowej Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras. Próby odbędą się w dniu 04.05.2014r.

Zbiórka odbędzie się w Ośrodku Rekreacyjnym w Jelczu Laskowicach (naprzeciw stacji Orlen) o godz. 8:30.

O godz. 9:00 planowana jest odprawa weterynaryjna i rozpoczęcie konkursu.

[10-04-2014] Egzaminy dla nowowstępujących wiosna 2014 - podział na grupy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że egzaminy pisemne i ustne dla nowowstępujących zostały podzielone na dwie grupy według wykazu znajdującego się w zakładce szkolenia

[08-04-2014] Terminy egzaminów dla nowowstępujących wiosna 2014

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że egzaminy na uprawnienia podstawowe odbędą się w dniach:

23.04.2014r. godz. 9:00 - egzamin testowy

24.04.2014r. godz. 9:00 - egzamin ustny

08.05.2014r. godz. 9:00 - egzamin strzelecki

Egzaminy poprawkowe (ustny i testowy) odbędą się w dniach 6 i 8 maja na godz. 9:00

 

[20-02-2014] Ubezpieczenie od szkód rolnych 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia kół łowieckich od szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych przez zwierzynę w zakładce ubezpieczenia.

Zainteresowani uczestnictwem w ubezpieczeniu proszeni są o składanie deklaracji przystapienia w tut. ZO do dnia 31.03.2014r.

[18-02-2014] Afrykański pomór świń

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o afrykańskim pomorze świń, przygotowanymi przez ekspertów Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach.
ASF - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśnikow
ASF - materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych
ASF - pismo Głównego Lekarza Weterynarii

[18-02-2014] Wiosenny kurs selekcjonerski 2014

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Lista kursantów zamknięta (12.04.2014r.)

Terminy wykładów:
12 - 13.04.2014r.
26 – 27.04.2014r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 600 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Więcej szczegółów w zakładce szkolenia na selekcjonerów.

[17-02-2014] Wiosenny kurs dla nowowstępujących 2014

Liczba wolnych miejsc: 0 (Lista kursantów zamknięta: 03.03.2014r.)

Termin rozpoczęcia szkolenia: 15.03.2014 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:

 • 15 – 16.03.2014,
 • 22 – 23.03.2014,
 • 29 – 30.03.2014,
 • 05 – 06.04.2014.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Terminy treningów strzeleckich zostaną podane w późniejszym terminie.

Koszt kursu 850 zł, w tym:

 1. Wykłady,
 2. Egzaminy: pisemny, ustny i strzelecki,
 3. Opieka instruktorów na treningach strzeleckich (rzutki w cenie),
 4. Materiały szkoleniowe: Statut PZŁ, Regulamin polowań, Prawo łowieckie, Łowiectwo tom I i II, Polujmy bezpiecznie, Sudecka Kraina Łowiecka, inne bieżące materiały,
 5. Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093

Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58; e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[27-01-2014] Terminy przeprowadzenia oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2006 ZG PZŁ w Warszawie z dnia 11.05.2006r. ZO PZŁ we Wrocławiu podjął  uchwałę w sprawie przeprowadzenia oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej z zasadami selekcji za sezon łowiecki 2013/2014 oraz obowiązkowej wyceny medalowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich .

Ocena saren rogaczy odbędzie się w dniach:

31 styczeń 2014r.,

1 luty 2014r.,

2 luty 2014r.

Termin działania Komisji Odwoławczej dla saren rogaczy wyznaczono na dzień:

27 luty 2014 r., w godz. 14:30-16:00.

Termin wyceny medalowej  wyłącznie dla trofeów wskazanych w arkuszach oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej za sezon 2013/2014 oraz czaszek drapieżników i oręża dzików ustala się na dzień:

11 kwiecień  2014r. (piątek), w godz. 10:00- 14:30.

Termin i harmonogram oceny dla byków: danieli i jeleni :

8 i 9 marca 2014r. – harmonogram zostanie podany pod koniec stycznia 2014r.

Wszystkie spotkania odbędą się w świetlicy tut. Zarządu, przy ul. Wodzisławskiej 10B we Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym godzinowym harmonogramem oceny parostków saren rogaczy .

 

UWAGA !

Dostarczenie trofeum wskazanego w arkuszu jako trofeum

MEDALOWE jest obowiązkowe.

 

[27-01-2014] Szkolenie z oględzin tuszy 3/10/17 marca 2014

Zapraszamy na szkolenie weterynaryjne dla myśliwych z zakresu oględzin tuszy organizowane w świetlicy tut. Zarządu w terminach 3/10/17 marca (3 dni).

Więcej szczegółów w zakładce szkolenia-inne

[27-01-2014] Przekaż 1 % podatku na fundację KRS 0000319773

FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich zwierzyn drobną.

Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.

Przekaż 1% podatku na nr KRS 0000319773

[24-01-2014] 1% podatku dla Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia

Kapituła Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia zwraca się z prośbą o przekazanie odpisu na Zakon, z przeznaczeniem na działalność związaną z krzewieniem kultury, tradycji i dobrych, myśliwskich obyczajów, organizowanie kongresów, sympozjów, wystaw, publikację wydawnictw, oraz współpracę z młodzieżą i fundowanie stypendiów naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 

[23-01-2014] Zapisy na kurs selekcjonerski wiosna 2014

Zapraszamy do zapisów na wiosenny kurs selekcjonerski. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres zo.wroclaw@pzlow.pl lub telefonicznie (71) 340 08 58.

Dokładny termin kursu zostanie ustalony po zebraniu min. 30 zgłoszeń.

Strony