Aktualności

[01-03-2017] Noworoczne Spotkanie Bawarskiego Związku Myśliwych

Zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów do zapoznania się z relacją z Noworocznego Spotkania Bawarskiego Związku Myśliwych, w którym brali udział przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego  PZŁ we Wrocławiu. Szczegóły znajdują się w zakładce z życia okręgu.

[20-02-2017] Odbiór podręczników na kurs dla nowo wstępujących

Zapraszamy kandydatów zakwalifikowanych na kurs dla nowowstępujących do PZŁ do sekretariatu tut. Zarządu po odbiór podręczników.

[14-02-2017] Wnioski dot. dzierżawy obwodów leśnych i polnych

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zamieszcza poniżej do wykorzystania przez Koła Łowieckie okręgu wrocławskiego:

1. wniosek dot. dzierżawy obwodu leśnego

2. wniosek dot. dzierżawy obwodu polnego

[09-02-2017] Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego.

Prosimy wszystkie koleżanki i kolegów o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego:

1. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego. 

[07-02-2017] Ocena zgodności prawidłowości odstrzału danieli i jeleni byków za sezon 2016/17

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że ocena zgodności prawidłowości odstrzału danieli i jeleni byków za sezon 2016/17 w roku bieżącym odbędzie się  w następujących siedzibach nadleśnictw:

03.03.2017 r. (piątek) godz. 11:00 - siedziba Nadleśnictwa Oława - koła łowieckie z terenu nadleśnictwa Oławy i Henrykowa. Kordynator kol. Adam Rudnicki.
10.03.2017 r. (piątek) godz. 10:00 - siedziba Nadleśnictwa Miękinia - koła łowieckie z terenu nadleśnictwa Miękinia. Koordynator kol. Bartłomiej Łaski.
11.03.2017 r. (sobota) godz. 09:00 - siedziba Nadleśnictwa Oleśnica - koła łowieckie z terenu nadleśnictwa Oleśnicy i Sycowa. Koordynator kol. Ryszard Pietrzak.
17.03.2017 r. (piątek) godz. 11:00 - siedziba Nadleśnictwa Milicz - koła łowieckie z terenu nadleśnictwa Milicza i Żmigrodu. Koordynator kol. Zbigniew Dyrcz.
18.03.2017 r. (sobota) godz. 9:00 - siedziba Nadleśnictwa Wołów - koła łowieckie z terenu nadleśnictwa Wołowa. Koordynator kol. Zbigniew Szela.

Szczegółową godzinę oceny dla koła wyznacza koordynator.

[06-02-2017] Wiosenny kurs dla nowo wstępujących do PZŁ: 04.03 - 26.03.2017 r.

Zapraszamy do zapisów na wiosenny kurs dla nowo wstępujących do PZŁ.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla nowowstępujących.

[03-02-2017] Doubezpieczenia OC i NNW myśliwego i stażysty PZŁ

Zapraszamy do zapoznania się z możliwością dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia OC i NNW myśliwego oraz NNW stażysty PZŁ. Zakładka "ubezpieczenie OC i NNW mysliwego".

[13-01-2017] UWAGA! Zmiana terminu ocen parostków saren rogaczy dla części kół okręgu

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że ze względu na konieczność wykonania do końca stycznia inwentaryzacji zwierzyny, niezbędnej dla sporządzenia wieloletnich Planów Hodowlanych ocena parostków saren rogaczy zaplanowana dla części kół okręgu na sobotę 21.01.2017 r. zostaje przeniesiona na sobotę 04.02.2017 r. Zmiana dotyczy tylko kół łowieckich, które miały wyznaczoną ocenę na dzień 21.01.2016 r.

Harmonogram

[04-01-2017] Ocena trofeów dla parostków saren rogaczy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że ocena zgodności prawidłowości odstrzału pozyskania saren rogaczy za sezon 2016/17 odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Biorąc pod uwagę doświadczenia lat poprzednich prosimy osoby odpowiedzialne za dostarczenie trofeów do oceny o przygotowanie ich w następujący sposób:

  1. Sporządzenie wykazu przedstawianych trofeów na obowiązującym „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału”, „arkusz oceny” przekazujemy w załączeniu.

      2. Trofeum powinno zostać zaopatrzone w metryczkę umożliwiającą jego identyfikację.

      3. Przedkładający do oceny trofea powinien je uporządkować w kolejności jak na złożonym do komisji oceny „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału”. Najlepiej na rogu metryczki wstawić nr porządkowy uwidoczniony w „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału”.

      4. W „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału” winny zostać wypełnione wszystkie rubryki (od 1- do 6).

Zastosowanie wyżej wymienionych zasad ułatwi pracę Komisji Oceny oraz skróci czas oceny za co z góry dziękujemy.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie arkuszy oceny trofeów pozyskanych przez myśliwych dewizowych w sezonie 2016/17.

Harmonogram oceny parostków saren rogaczy
Arkusz oceny prawidłowości odstrzału.doc
Arkusz oceny prawidłowości odstrzału.pdf

[20-12-2016] Życzenia świąteczne

[15-12-2016] Myśliwska msza wigilijna

Kapelan Okręgowy ks. Witold Hyla wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego
we Wrocławiu i Zespołem Sygnalistów Myśliwskich
ZO PZŁ we Wrocławiu serdecznie zapraszają
wszystkie koleżanki i kolegów na myśliwską mszę wigilijną,
która odbędzie się 24 grudnia 2016 r. o godz. 22:00 w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie, przy ul. Karmelkowej 94.


 

[01-12-2016] Składki członkowskie PZŁ na rok 2017

Składka członkowska do PZŁ na rok 2017 wynosi:
Składka normalna -€“ 320 zł (plus ubezpieczenie myśliwego 37 zł) – razem 357 zł
Składka ulgowa -€“ 160 zł (plus ubezpieczenie myśliwego 37 zł) –  razem 197 zł

Składka ulgowa przysługuje myśliwym uczącym się, którzy nie ukończyli 25. roku życia i przedłożyli do ZO aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz myśliwym, którzy w roku poprzedzającym (2016) ukończyli 70 lat.

Termin opłacenia składki: 31.12.2016r.

UWAGA!
Przypominamy, że zgodnie z § 181 pkt 3 Statutu PZŁ "Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym."

[29-11-2016] Zaświadczenia o uzyskaniu podstawowych i selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania

Zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu po odbiór dokumentów od dnia 01.12.2016 r.

[15-11-2016] XXI KONFERENCJA - Trudne tematy w edukacji przyrodniczo leśnej.

Informujemy, że w dniach 6 - 7 grudnia br. w auli CEPL SGGW w Rogowie odbędzie się XXI Konferencja z cyklu WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ. Konferencja organizowana jest przez SGGW, CEPL w Rogowie, Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki. Jeden z trzech paneli dyskusyjnych będzie poświęcony łowiectwu. Zapraszamy chętne osoby do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje http://cepl.sggw.pl/konferencja/wzels/index.htm

Strony