Aktualności

[01-09-2017] MYŚLIWI PRZEKAZALI STRAŻAKOM SPRZĘT NIEZBĘDNY DO UPRZĄTANIA ZNISZCZEŃ PO NAWAŁNICY

Myśliwi od pierwszych dni po nawałnicy ruszyli z pomocą poszkodowanym. Zorganizowano wiele akcji w tym zakup pilarek, które posłużą do uprzątania zniszczonych terenów. Sprzęt został przekazany dzięki wsparciu zarządów okręgowych PZŁ oraz Zarządu Głównego - na miejscu przedsięwzięcie koordynowała Przewodnicząca Komisji Promocji NRŁ Aleksandra Szulc. W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbyło się przekazanie 65 pilarek Stihl, prawie 200 dodatkowych łańcuchów i 450l oleju Stihl (w sumie przekazano 80 pilarek, z których cześć trafiła do poszkodowanych w minionym tygodniu). Myśliwi przekazali strażakom sprzęt na kwotę ponad 100 000 zł w obecności Pawła Sałka Wiceministra Środowiska -który podkreślał zaangażowanie myśliwych pomoc poszkodowanym, Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nadbryg. Janusz Halak Komendanta PSP województwa kujawsko-pomorskiego, komendantów OSP z najbardziej zniszczonych terenów oraz przedstawicieli myśliwych. Podczas przekazania obecnych było ponad 150 strażaków - myśliwi pomogli kilkudziesięciu gminom.

[24-08-2017] Komunikat Ministra Środowiska w sprawie ASF
[21-08-2017] Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad selekcji

Poniżej zamieszczamy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej w zakresie wejścia w życie uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Prosimy wszystkie koleżanki i kolegów o zapoznanie się z zamieszczonym stanowiskiem oraz uchwałą nr 14/2015.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej w zakresie wejścia w życie uchwały NRŁ nr 14/2015

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych... - zakładka do pobrania

Informacje ze strony Zarządu Głównego PZŁ

[18-08-2017] Odbiór podręczników na kurs dla nowo wstępujących

Od 22 sierpnia br. zapraszamy kandydatów kursu dla nowo wstępujących do PZŁ do biura Zarządu po odbiór podręczników.

[16-08-2017] Intensyfikacja odstrzału dzika - ASF

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Zarządu Głównego PZŁ oraz Ministra Środowiska w sprawie zintensyfikowania odstrzału dzika z powodu rozprzestrzeniającego się ASF-u.

Pismo Zarządu Głównego PZŁ.

Pismo Ministra Środowiska.

[10-08-2017] Biuro i strzelnica nieczynne w dniu 14 sierpnia br.

Informujemy, że biuro Zarządu i strzelnica będą nieczynne w dniu 14.08.2017 r.

[07-08-2017] Jesienny kurs dla nowowstępujących

Jesienny kurs dla nowo wstępujących do PZŁ: 02.09 - 24.09.2017 r.

Zapraszamy do zapisów na jesienny kurs dla nowo wstępujących do PZŁ.

Szczegóły w zakładce szkolenia dla nowowstępujących.

[04-08-2017] Rozporządzenie MŚ - istotne zmiany
[28-07-2017] Ogólnopolska akcja "Darz Bór - Dasz Krew"

Informujemy, że w związku z ostatnio otrzymywanymi informacjami o zwiększonej liczbie wypadków samochodowych i zbyt małym zapasie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zarząd Główny PZŁ ogłosił Ogólnopolską Akcję pt. "Darz Bór - Dasz Krew". Akcja będzie trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

Wszyscy myśliwi zainteresowani pomocą mają możliwość udać się do pobliskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa u Krwiolecznictwa w celu oddania krwi. Aby dołączyć do akcji organizowanej przez PZŁ, należy podać przed oddaniem krwi obowiązującego hasła: "Darz Bór - Dasz Krew". Ma to na celu zweryfikowanie na koniec ilości krwi, jaka została zebrana przez myśliwych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Koleżanek i Kolegów Myśliwych o przyłączenie się do podjętej inicjatywy.

[21-07-2017] Las, nasz wspólne dobro

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Leśnego, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO – Food and Agricultural Organization), zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Konkurs trwa do 31 lipca 2017 i ma na celu zwiększanie świadomości na temat lasów Europy oraz korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas oficjalnej wystawy FAO w czasie Wspólnej Sesji EKG ONZ/FAO „Las2017” w dniach 9-13 października 2017 w Warszawie.

Zasady konkursu znajdują się tutaj (odnośnik do pdf z zasadami konkursu).

[19-07-2017] Zaświadczenia ze szkolenia weterynaryjnego.

Zapraszamy do biura tut. Zarządu po odbiór zaświadczeń ze szkolenia weterynaryjnego, które odbyło się w czerwcu br.

[14-07-2017] Aktualizacja zakładki ASF.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną zakładką dotyczącą afrykańskiego pomoru świń ASF.

[14-07-2017] Komunikat Ministerstwa Środowiska ws. Puszczy Białowieskiej

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Środowiska ws. Puszczy Białowieskiej.

[05-07-2017] Rozporządzenie MSWiA - zakaz przenoszenia broni

Informujemy, że w dniu 28 czerwca br. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej na obszarze m.in. województwa dolnośląskiego w okresie od 18 lipca do 31 lipca 2017 r. Jest to równoznaczne z zakazem organizowania w tym czasie wszelkich polowań.

Informujemy również, że w tym okresie strzelnica ZO PZŁ Wrocław będzie nieczynna.

Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2017 r.

 

[04-07-2017] Zakładka ASF

Informujemy, że na bieżąco aktualizujemy zakładkę (prawy górny róg - czerwony baner) dotyczącą afrykańskiego pomoru świń ASF. Prosimy wszystkie koleżanki i kolegów o systematyczne zapoznawanie się z umieszczanymi w niej materiałami.

Strony