Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Wrocław

Egzaminy na uprawnienia podstawowe, selekcjonerskie poprawkowe i uzupełniające w dniach 21 i 23 maja 2024 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, iż Egzaminy na uprawnienia podstawowe, selekcjonerskie poprawkowe i uzupełniające do wykonywania polowania odbędą się w dniach 21 i 23 maja 2024 r.

Wypełniony druk zgłoszenia na egzamin (z zaznaczeniem, na który egzamin podstawowy lub selekcjonerski kursant się zgłasza) wraz z kopią dowodu osobistego należy złożyć osobiście lub przesłać na adres siedziby ZO PZŁ we Wrocławiu lub e-mail zo.wroclaw@pzlow.pl wnioski do pobrania ze strony www.wroclaw.pzlow.pl (zakładka dla myśliwych/ pliki do pobrania/ staż kandydacki/ wniosek o przystąpienie do egzaminu)

Kursanci, którzy przystępują do egzaminów poprawkowych, proszeni są o dopisanie tej informacji na druku zgłoszenia.

Zgłoszenia na egzamin przyjmujemy najpóźniej do dnia 14.05.2024 r

Prosimy o weryfikację czy kursanci na podstawowe uprawnienia mają ukończony staż w Systemie Łowiectwo w Polsce oraz czy upłynął rok o dnia wpisania na staż.

Prosimy również o weryfikację przez kursantów na uprawnienia selekcjonerskie czy upłynęły w Systemie Łowiectwo w Polsce 3 lata od nabycia uprawnień podstawowych (jest to warunek do podejścia do egzaminów)

Kursanci z innych Zarządów Okręgowych muszą uzyskać zgodę i skierowanie w Systemie na przystąpienie do egzaminów ze swoich Zarządów Okręgowych

Na egzamin należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym.

Harmonogram Egzaminów

21.05.2024 r.

  • 9:00      Egzamin pisemny na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania- Kandydaci od literki nazwiska A-Ł
  • 11.15    Egzamin pisemny na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania- Kandydaci od literki nazwiska M-Z
  • 9:00      Egzamin pisemny na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania
  • 11:15    Egzamin uzupełniający

23.05.2024 r.

  • 9:00 Egzamin ustny i strzelecki na uprawnienia podstawowe
  • 9:00 Egzamin ustny na selekcjonerskie uprawnienia

Egzamin odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 10 B.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱