Organy okręgowe PZŁ

Okręgowy Zjazd Delegatów

Lista 161 Delegatów dostępna w siedzibie tut. Zarządu
 

Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów

Ryszard Krynicki - Przewodniczący
Piotr Flak - Zastępca Przewodniczącego
Mieczysław Łyskawa - Zastępca Przewodniczącego
Alexander Ilgmann - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Kasperkiewicz - Sekretarz
 

Zarząd Okręgowy

Piotr Skotnicki - Łowczy Okręgowy
Zbigniew Mrugała
Piotr Płaksej

 

Zespół Nadzorczo - Kontrolny

Karol Cisarż
Jan Ciszewicz
Henryk Kluska
Tadeusz Łomonos
Grzegorz Nowakowski
 

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Bolesław Biesiadecki
Waldemar Kempa
Jan Łuszczak
Bartosz Piskozub
Edward Podczaszyński
Marian Samojluk
Hubert Woźniak
 

Okręgowy Sąd Łowiecki

Tadeusz Kaczan - Prezes
Sławomir Różycki - Zastępca Prezesa
Marek Stefanowski - Zastępca Prezesa
Marek Heine
Marek Glabisz
Tadeusz Słomka
Wojciech Szymaniak
 

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Dariusz Kania
Joanna Szmigielska
Piotr Sikora
Radosław Janus