Ubezpieczenie OC i NNW myśliwego

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW MYŚLIWEGO I STAŻYSTY

Ubezpieczeni - Członkowie PZŁ i pozostałe osoby fizyczne biorące udział w nagankach, polowaniach oraz innych czynnościach i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu roku na koniec każdego kwartału).

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie RP.

SUMA UBEZPIECZENIA na 2020 rok – 50.000 zł.

umowa generalna potwierdzona polisą COR 112729.

 

SZCZEGÓŁY UBEZPIECZENIA

 

Zgłoszenie szkody e-mail: likwidacja@szkodylowieckie.pl

 

 


PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC MYŚLIWEGO I STAŻYSTY

Ubezpieczeni - Myśliwi - Członkowie PZŁ, stażyści oraz inne osoby fizyczne biorące udział w pracach i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu roku na koniec każdego kwartału).

Zakres ubezpieczenia:

  1. Ustawowa odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia na terytorium RP
  2. Suma gwarancyjna na 2020 r.: 550.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego.
  3. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez myśliwego innemu myśliwemu.

Umowa generalna potwierdzona polisą COR 112629.

 

SZCZEGÓŁY UBEZPIECZENIA

 

Zgłoszenie szkody e-mail: likwidacja@szkodylowieckie.pl

 

 


DOUBEZPIECZENIA


Doubezpieczenie NNW myśliwych I stażystów

W 2020 roku myśliwi mają możliwość dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 50 000 PLN w ubezpieczeniu NNW myśliwego.

Zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia O 55 000 zł (do 105 000 zł) – za dodatkową, roczną składkę od myśliwego 95 zł

Okres obowiązywania od 01.01.2020 do 31.12.2020

(lub od momentu  opłaty składki jeśli  wpłacamy po 1 stycznia 2020 r.)

Każdy myśliwy podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść swoją sumę ubezpieczenia.

Myśliwi chcący skorzystać z tej możliwości powinni najpóźniej do 31.03.2020 r. zgłosić i opłacić dodatkową składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Towarzystwo Wiener oferuje atrakcyjne doubezpieczenie stworzone specjalnie dla członków PZŁ. Umożliwia on za niską składkę zawarcie ubezpieczenia i ochronę w takim samym zakresie jak obowiązkowe ubezpieczenie NNW.