Trofea

 

 

 

 

 

"Medalowe trofea łowieckie pozyskane w nadleśnictwach leżących we wroclawskim okręgu PZŁ"
są pierwszą pozycją wydawniczą Biblioteki Pism Łowieckich ZO PZŁ we Wrocławiu. Katalog obrazuje
dorobek trofeistyczny mysliwych naszego okręgu. Został zrealizowany we współpracy z Lasami
Państwowymi. Publikacja zawiera 92 strony formatu A4 w druku pełnokolorowym i oprawie miękkiej.
Tabele i zawarte teksty są ilustrowane 110 zdjęciami trofeów, ilustracjami rysunkowymi i malarskimi.
Katalog można nabyć w tut. Zarządzie Okręgowym.

 

 

 

 

 

 

 

Formuły wycen trofeów łowieckich obowiązujące w krajach członkowskich CIC

Jeleń Szlachetny (Cervus elaphus) - wieńce

Rekord świata (Bułgaria) - 273,60 pkt CIC
Zdjęcie: rekord okręgu wrocławskiego (Jerzy Gronkowski) - 233,18 pkt CIC

Daniel (Dama dama) - łopaty

Rekord świata (Węgry) - 233,11 pkt CIC
Zdjęcie: rekord okręgowu wrocławskiego - 172,75 pkt CIC

Sarna europejska (Capreolus capreolus) - parostki

Rekord świata (Szwecja) - 246,90 pkt CIC
Zdjęcie: rekord okręgu wrocławskiego (Grzegorz Szymański) - 181,35 pkt CIC

Dzik (Sus scrofa) - oręża

Rekord świata (Węgry) - 162,85 pkt CIC
Zdjęcie: rekord okręgu wrocławskiego - 125,30 pkt CIC

Lis (Vulpes vulpes) - czaszki

Rekord świata (Czechy) - 28,03 pkt CIC
Zdjęcie: rekord okręgu wrocławskiego (Grzegorz Bielski) - 25,37 pkt CIC

Borsuk (Meles meles) - czaszki

Rekord świata (Czechy) - 24,74 pkt CIC
Zdjęcie: rekord okręgu wrocławskiego - 23,60 pkt CIC

Źródło: "Medalowe trofea łowieckie pozyskane w nadleśnictwach leżących we wrocławskim okręgu PZŁ", Wrocław 2014