Szkolenie na selekcjonerów

Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 23.04.2022 r. (sobota) godz.8:30

Miejsce szkolenia: siedziba PZŁ ZO Wrocław, ul. Wodzisławska 10 B, 52-017 Wrocław

Terminy wykładów:
23-24.04.2022 r. (sobota i niedziela)
07-08.05.2022 r. (sobota i niedziela)

Koszt kursu: 800 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe.

Osoby, które chciałyby otrzymać F-VAT za kurs, proszone są o przesłanie e-mail’a z taką informacją przed dokonaniem płatności.

Opłatę należy uiścić na konto Santander Consumer Bank nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko oraz nr legitymacji., jednakże w celach ułatwienia kontaktu prosimy o równoczesne wysłanie maila z informacją o zgłoszeniu.

Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów. Termin zgłoszeń: 20.04.2022 r.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71)733 78 92

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

 

[25-10-2021] Kurs dla selekcjonerów listopad 2021 r.

Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 20.11.2021 r. (sobota) godz.9:00

Terminy wykładów:
20-21.11.2021 r. (sobota i niedziela)
27-28.11.2021 r. (sobota i niedziela)

Koszt kursu: 650 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe.

Osoby, które chciałyby otrzymać F-VAT za kurs, proszone są o przesłanie e-mail’a z taką informacją przed dokonaniem płatności.

Opłatę należy uiścić na konto Santander Consumer Bank nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów. Termin zgłoszeń: 18.11.2021 r.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71)733 78 92

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

 

 

[1.10.2020] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2020

UWAGA: Ze względu na wprowadzony stan epidemii związany z COVID-19, miejsce odbywania kursu zostanie podane na stronie internetowej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 17.10.2020 r. (sobota) godz.9:00

Terminy wykładów:
17 – 18.10.2020 r. (sobota i niedziela)
24 – 25.10.2020 r. (sobota i niedziela)

Koszt kursu: 650 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały.

Osoby, które chciałyby otrzymać F-VAT za kurs, proszone są o przesłanie e-mail’a z taką informacją przed dokonaniem płatności.

Opłatę należy uiścić na konto Santander Consumer Bank nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Osoby, które dokonały wpłaty zapraszamy po odbiór materiałów szkoleniowych do sekretariatu tut. Zarządu.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71)733 78 92

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[10.07.2020] Kurs dla selekcjonerów 2020

(29.07.2020) BRAK MIEJSC - LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA

UWAGA: Ze względu na wprowadzony stan epidemii związany z COVID-19, miejsce odbywania kursu zostanie podane na stronie internetowej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Informujemy o rozpoczęciu naboru na kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 22.08.2020 r. (sobota)

Terminy wykładów:
22 – 23.08.2020 r. (sobota i niedziela)
29 – 30.08.2020 r. (sobota i niedziela)

Koszt kursu: 650 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto tut. Zarządu Santander Consumer Bank nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
W tytule przelewu nalezy wpisać "imię nazwisko, kurs selekcjonerski".
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.
Wpisanie na listę kursantów mozna potwierdzić w sekretariacie tut. Zarządu w następnym dniu roboczym po dokonaniu opłaty (po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zarządu).

Po odbiór materiałów szkoleniowych zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu od 27 lipca.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[09.09.2019] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2019

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 12.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
12 – 13.10.2019 r.
19 – 20.10.2019 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 650 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto Santander Consumer Bank nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po uiszczeniu wpłaty za kurs zapraszamy do sekretariatu Zarządu po odbiór materiałów szkoleniowych.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[13.03.2019] Wiosenny kurs dla selekcjonerów 2019

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 13.04.2019 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
13 - 14.04.2019 r.
27 - 28.04.2019 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po odbiór materiałów szkoleniowych zapraszamy od 26 marca do sekretariatu Zarządu.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl