Psy myśliwskie

 

 

 

  
   Wiadomości zaczerpnięte m.in. z podręcznika „Kynologia łowiecka” wyd. Oficyna Wydawnicza Forest i Zarząd Główny PZŁ
   - w sprzedaży w sekretariacie Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu.