Weterynaria

Zasady postępowania z populacją dzika - informacja Głównego Lekarza Weterynarii z 5.09.2016 r.

 


Zmiana regionalizacji obszarów ASF

Poniżej zamieszczamy dwie decyzje Komisji Europejskiej, opublikowanie 23 sierpnia 2016 r. na stronie dziennika urzędowego, które wprowadzają zmiany w regionalizacji Polski odnośnie do występowania nowych ognisk ASF, mapę z aktualnymi obszarami oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja  2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich – wprowadza zmiany w zasięgu obszaru zagrożenia i ochronnego w województwach mazowieckiem i lubelskim.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1406 z dnia 22 sierpnia 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1367 – definiuje zasięg obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wyznaczonych na terytorium woj. podlaskiego i środków ochronnych na nich stosowanych obowiązujących do dnia 15 października 2016 r.

Mapa z regionalizacją obszarów Polski odnośnie do ASF.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


Informacje dotyczące wykrycia przypadku chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (CWD)

Prosimy o zapoznanie się z pismami Zarządu Głównego PZŁ, Głównego Lekarza Weterynarii oraz tłumaczeniem pisma otrzymanego z Komisji Europejskiej  w sprawie wykrycia przypadku chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (CWD) u dzikiego renifera w Norwegii, który jest pierwszym przypadkiem CWD wykrytym w Europie. Koła łowieckie, które goszczą na polowaniach myśliwych dewizowych ze Skandynawii, powinny mieć na uwadze niebiezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą ich obecność w Polsce. W krajach UE obowiązuje zakaz importu nieprzetworzonego moczu jeleni hodowlanych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na środki używane podczas polowania przez myśliwych skandynawskich. 

Pismo ZG PZŁ
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii
Pismo Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa żywności
 


Spotkanie z dzikimi zwierzętmi na terenie miasta Wrocławia


Sytuacja ASF w Polsce (2016)

Poniżej zamieszczamy publikacje dot. strategii ws. ASF w Polsce oraz sytuacji epizootycznej w Europie.

ASF w Polsce
Zarządzanie populacją dzika w Polsce
Działania administracyjne ws. ASF - Główny Inspektorat Weterynarii


Pisma ZG PZŁ i Ministra Środowiska w sprawie dzików i ASF (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dr. Lecha Blocha oraz pismem Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez Zrzeszenie mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom powodowanym przez afrykański pomór świń na terenie Polski. Działania o których mowa w piśmach mają na celu: rozrzedzenie populacji dzika, szczególnie na wschodzie kraju, zminimalizowanie ryzyka przedostania się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren Polski z krajów ościennych, a także w przypadku pojawienia się kolejnych przypadków choroby na obszarze kraju powinny zmniejszyć ryzyko przetrwania wirusa w środowisku.

Pismo Zarządu Głównego PZŁ w sprawie dzików i ASF
Pismo Ministra Środowiska do PZŁ i LP w sprawie dzików i ASF


Materiały szkoleniowe ASF dla myśliwych (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o afrykańskim pomorze świń, przygotowanymi przez ekspertów Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach.
ASF - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśnikow
ASF - materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych
ASF - pismo Głównego Lekarza Weterynarii