Zapraszamy do udziału w imprezach kynologicznych

K A L E N D A R Z

IMPREZ  KYNOLOGICZNYCH

organizowanych przez  ZO PZŁ we WROCŁAWIU

w 2021 roku

  1. 17.04.2021   Niezgoda – Próby Pracy Polowej Wyżłów obwód 41 OHZ Żmigród teren N-ctwa Żmigród,
  2. 29.05.2021   OHZ Złotówek – Regionalna Ocena pracy Tropowców dla gończych słowackich, obwód 104 teren N-ctwa Oleśnica -leśnictwo Zalesie,  
  3. 01-04.07.2021  OHZ Złotówek - Warsztaty tropowe dla wszystkich ras psów  obwód 104 teren N-ctwa Oleśnica -leśnictwo Zalesie,
  4. 20.11.2021   Głębowice - Międzynarodowa Ocena pracy Dzikarzy w naturalnych warunkach w trakcie trwania polowania zbiorowego dla Ogarów i Gończych Polskich  im. płka Piotra Kartawika dla ogarów Polskich obwody 62 -63 teren K.Ł. „Jeleń” Wrocław.
  5. 27.11.2021   Jary - Ocena Pracy Dzikarzy w naturalnych warunkach w trakcie trwania polowania zbiorowego  im. Bogdana Skołudy obwód 132, teren K.Ł. „Leśnik” Oborniki Śląskie.
  6. 22.01.2022.  Naroczyce - Krajowy Field Trials dla wyżłów kontynentalnych, obwód 34, N-ctwa Lubin teren K.Ł. „Ostoja” Wrocław.  

Szczegółowych informacji udziela biuro ZO PZŁ we Wrocławiu Kol. Andrzej Kasperkiewicz tel. 0 71 34-008-58 .

 

Do pobrania: