Zapraszamy do udziału w imprezach kynologicznych

K A L E N D A R Z

IMPREZ  KYNOLOGICZNYCH

organizowanych przez  ZO PZŁ we WROCŁAWIU

 

1. 29.01.2022.  Naroczyce - Field Trialsy dla wyżłów kontynentalnych. Opłata: 110 zł członkowie PZŁ, 160 zł pozostali. Limit - 12 psów, liczy się termin zgłoszenia psa.

 

Szczegółowych informacji udziela biuro ZO PZŁ we Wrocławiu Kol. Anna Wygocka tel. 0 71 34-008-58, kynologia.wroclaw@gmail.com, a.wygocka@pzlow.pl

                                                                                                  Na dzień 10.01.2022 r. lista zgłoszeń pełna!

 

 

Do pobrania: