Jak zostać selekcjonerem?

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r- w sprawie uprawnień do wykonywania polowania kandydat na selekcjonera zwierzyny płowej jest zobowiązany:

  •     posiadać podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata,
  •     odbyć szkolenie w ZO PZŁ (organizowane zazwyczaj dwa razy w roku - na wiosnę i na jesień),
  •     zdać egzaminy na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania (test pisemny i egzamin ustny).

Po zdaniu egzaminów, selekcjoner otrzymuje zaświadczenie i składa wniosek o wydanie nowej legitymacji członkowskiej. Nabywa tym samym prawo do polowania na jelenie, daniele i sarny.