Historia i teraźniejszość

Okręg wrocławski

Okręg wrocławski utworzony został po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku. Do tego czasu struktura władz PZŁ była identyczna ze strukturą administracyjną kraju. Wraz z likwidacja powiatów zlikwidowano Powiatowe Rady Łowieckie, ważny społeczny organ samorządu łowieckiego w powiatach. W miejsce dotychczasowej Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej we Wrocławiu utworzono cztery wojewódzkie rady łowieckie: w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Podział ten utrzymany został także po reformie administracyjnej z 1998 roku, bowiem walny Zjazd Delegatów PZŁ postanowił utrzymać podział struktur terenowych związku na 49 okręgów.

Wrocławska organizacja łowiecka liczy 4144 myśliwych zrzeszonych w 80 kołach łowieckich gospodarujących w 118 obwodach o łącznej powierzchni 551 017 ha położonych w 9 powiatach na terenie okręgu wrocławskiego oraz w 33 obwodach położonych poza okręgiem

Obwody łowieckie okręgu wrocławskiego położone są w bardzo ciekawej krainie przyrodniczej, a to:

 • od północy zamyka je dolina Baryczy z unikatowym zespołem stawów rybnych powierzchni około 2000 ha stanowiących ciekawostkę przyrodniczą na miarę Europy, z licznymi gatunkami zwierzyny oraz ptactwa związanego ze środowiskiem wodnym,
 • środek okręgu to Wzgórza Trzebnickie zwane Kocimi Górami, które urozmaicają nizinny krajobraz,
 • łęgi nadodrzańskie to przede wszystkim zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla środowisk związanych z dużymi rzekami,
 • na południu zaś masyw Ślęży (718 m npm.) i Raduni (573m npm.).

Ponadto na terenie okręgu występują liczne pomniki przyrody, zabytki architektury oraz stanowiska archeologiczne z czasów prasłowiańskich.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że w łowiskach okręgu wrocławskiego pozyskuje się w ostatnich latach corocznie około 5600 gęsi, które upodobały sobie za miejsca zimowego odpoczynku zbiornik wodny w Mietkowie oraz kompleksy stawów Milickich.

Koła łowieckie na terenie okręgu zatrudniają lub powołały 142 osoby na funkcję strażnika łowieckiego którzy wykonują zadania z zakresu gospodarki łowieckiej.

 

Koła uprawiają ca 300 ha poletek stanowiących żer dla zwierzyny, utrzymują 330 szt. (78 km) pasów zaporowych oraz 524 ha łąk śródleśnych i przyleśnych.

Realizując zadania wynikające z Ustawy Prawo łowieckie corocznie rekompensują właścicielom i dzierżawcom upraw rolnych szkody łowieckie powstałe na obszarze ca 420 ha (podana powierzchnia została uszkodzona w 100%).

 

Wrocławska organizacja łowiecka pomimo wielu problemów może się poszczycić sukcesami na polu organizacyjnym. W roku 1999 Zarząd Okręgowy PZŁ przy pełnej akceptacji i wsparciu ze strony Okręgowej Rady Łowieckiej przystąpił do procedury związanej z wyremontowaniem i zaadaptowaniem na potrzeby biura ZO PZŁ we Wrocławiu istniejącego budynku położonego na terenie strzelnicy PZŁ we Wrocławiu.

W roku 2003 roku po zakończeniu remontu kapitalnego przeniesiono siedzibę Zarządu Okręgowego z lokalu przy ul. Kiełbaśniczej do nowej siedziby położonej na terenie strzelnicy PZŁ we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej. Dotychczasowy lokal Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej został wykupiony od miasta, co stanowi nie tylko wyraz trwałości bytu PZŁ w mieście Wrocławiu, ale jest również lokatą kapitału w nieruchomość położoną w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku, centrum miasta o olbrzymim dorobku historycznym, kulturowym i gospodarczym.

W tym też okresie przystąpiono do modernizacji strzelnicy, która zapoczątkowana została w roku 1996 a następnie w wyniku powodzi tysiąclecia ponownie uległa zniszczeniu. W chwili obecnej obiekt przy ul. Wodzisławskiej stał się centrum życia organizacyjnego wrocławskiej organizacji łowieckiej. W roku 2007 na terenie strzelnicy w obecności władz województwa, episkopatu oraz aktywu łowieckiego z województwa dolnośląskiego i Opolszczyzny odsłonięto obeliski upamiętniające 60-lecie łowiectwa na Dolnym Śląsku i 25 – lecie powstania Sudeckiej Krainy Łowieckiej.

Na strzelnicy do roku 2007 organizowane były nie tylko szkolenia strzeleckie, ale także wiele zawodów rangi ogólnopolskiej, regionalnej, wojewódzkiej, branżowej czy międzynarodowej.

W chwili obecnej ze względu na skargi mieszkańców związane z emisją hałasu oraz postępowanie sądowe, strzelnica ograniczona została w swoim działaniu do realizacji niezbędnych zadań statutowych tj. prowadzenia szkoleń dla wstępujących do PZŁ oraz treningów indywidualnych myśliwych naszego okręgu.

Realizując wytyczne Okręgowego Zjazdu Delegatów po długich staraniach wrocławska organizacja łowiecka w roku 2007 wzbogaciła się o nowy obwód łowiecki położony w bezpośredniej bliskości siedziby biura Zarządu Okręgowego z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Na terenie przekazanego w zarząd obwodu łowieckiego nazwanego OHZ Siedlce będą realizowane zadania z zakresu szkolenia kandydatów wstępujących do PZŁ, selekcjonerów oraz kynologii łowieckiej.

„Dla myśliwego, który zdaje sobie sprawę jak niedoskonałe mogą być jego działania i umiejętności, pies myśliwski jest nieodzownym uzupełnieniem w wykonywaniu etycznie pojętego łowiectwa”

Łowiectwo wrocławskie, zdaje się być organicznie splecione z wykorzystaniem psów myśliwskich do polowania. Oto tu po II wojnie światowej reaktywowano jedną z dwóch rodzimych ras myśliwskich: ogara polskiego. Tu też stworzono – ogromnym nakładem pracy członków Komisji Kynologicznej – dwa, promieniujące w rejonie, ośrodki kynologii łowieckiej: Jary i Tarchalice

Do dyspozycji wrocławskich i dolnośląskich myśliwych pozostają:

 • zagroda dzicza, bodaj największa (ponad 6 ha) i najtrudniejsza w Polsce,
 • sztuczna nora lisia,

W oparciu o dwa wspomniane ośrodki i nie tylko, miejsca wielu imprez kynologii łowieckiej, w naszym okręgu corocznie organizujemy:

 • próby polowe dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras,
 • konkursy norowców,
 • konkursy dzikarzy,
 • konkursy tropowców,
 • konkursy posokowców,
 • konkursy retrieverów,

Oraz szczególny konkurs, rangi międzynarodowej: Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy im. płka Piotra Kartawika dla ogarów i gończych polskich.

Bez wątpienia ważnym jest, ile imprez i jakiej rangi zostało zorganizowanych w okręgu wrocławskim, ile psów brało w nich udział itd. - jednak, dużo ważniejszą sprawą jest, jak ten wysiłek organizacyjny przekłada się na praktykę, na rozpowszechnianie pasa myśliwskiego i to – dodajmy – użytkowego, wyszkolonego przez członków naszego Zrzeszenia.

Tej szczególnej akcji popularyzującej wśród myśliwych polowanie z psami myśliwskimi służą:

 • warsztaty tropowe, organizowane w Jarach,
 • szkolenia dzikarzy w zagrodzie „dziczej”,
 • treningi dla retrieverów ( aporterów)

Puentą tych działań był odzew uczestników w kursie dla instruktorów kynologii łowieckiej w kołach łowieckich; duże zainteresowanie zainspirowało tut. Zarząd do kolejnych edycji tego kursu.

Od lat przez działaczy łowieckich okręgu wrocławskiego prowadzone są akcje promujące historię, tradycję i kulturę łowiecką oraz racjonalny i prawidłowy sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej w oparciu o elementy ochrony przyrody. Działalność w tym zakresie odbywa się na dwóch płaszczyznach: jedna to popularyzacja tych zagadnień wewnątrz związku, w środowisku myśliwych, druga, to popularyzacja problematyki łowieckiej na szerszej płaszczyźnie, jaką jest zaznajamianie z nią społeczeństwa.

W ramach takich działań m. in. zorganizowano:

 • z okazji 80-lecia PZŁ wspólnie z Muzeum Miejskim m. Wrocławia Oddział Arsenał wystawę trofeów łowieckich,
 • w ramach tych samych obchodów zorganizowano wspólnie z Kołem Łowieckim „Cyranka” w Środzie Śląskiej wystawę w Muzeum Ziemi Średzkiej,
 • w ramach obchodów 90-lecia PZŁ zorganizowano przy wrocławksim rynku wystawę "Kilka kilometrów od Wrocławia",
 • w 2015 roku odbyła się I Gala Muzyki Myśliwskiej w Operze Wrocławskiej,
 • odsłonięcie pomnika polującej boginii Diany w Parku Szczytnickim we Wrocławiu,
 • liczne konferencje, warsztaty i spotkania z lokalną społecznością oraz innymi organizacjami.

Cyklicznie organizowane są wystawy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławskiej Hali Stulecia / dawna Hala Ludowa/ w ramach organizowanych tam targów. I tak do tej pory myśliwi wrocławscy i sympatycy łowiectwa oraz ich rodziny spotkali się na wystawach łowieckich w Hali Stulecia:

 • w roku 1998, 1999 i 2001 w ramach Targów Turystyki i Sportu „Rekreacja”
 • w roku 2002 w ramach Międzynarodowych Targów Zoologiczno-Botanicznych „INTERZOO - BOTANICA” oraz Wystawy Fauny i Flory,
 • w roku 2003 w ramach Salonu Wędkarstwa, Myślistwa i Aktywnego Wypoczynku „Połowy i Łowy”
 • w roku 2004 w ramach III Międzynarodowych Targów Wędkarstwa, Myślistwa i Aktywnego Wypoczynku „Połowy i Łowy”
 • w roku 2005 w ramach Targów „Skok Adrenaliny” „Połowy i Łowy” „Karp Festiwal”
 • w roku 2006 w ramach Targów „Skok Adrenaliny” „Połowy i Łowy” „Karp Festiwal” „Bike-Moto-Sport”
 • w roku 2008 w ramach Targów i Wystawy Zoologiczno-Botanicznej „ZOO Botanica”

Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy zorganizowano:

 • w roku 2005 I Międzynarodowy Festiwal Kultury Łowieckiej,
 • w roku 2006 I Oleśnickie Spotkania Myśliwskie,
 • w roku 2007 II Oleśnickie Spotkania Myśliwskie,

Za tym przykładem przy współpracy z władzami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice koło łowieckie „Szarak” Jelcz Laskowice w roku 2008 zorganizowało I Spotkania Myśliwskie w Jelczańskim Grodzie z okazji 85 lecia PZŁ, a obecnie organizuje coroczne pikniki mysliwskie.

 

Na uwagę zasługuje współpraca kół łowieckich okręgu wrocławskiego ze szkołami i młodzieżą szkolną. W szczególności należy wymienić tu koło łowieckie „Daniel” z Wołowa, które od 12 lat współpracuje ze szkołami podstawowymi położonymi na terenie dzierżawionych przez koło obwodów łowieckich. Współpraca ta zaowocowała sukcesami odniesionymi przez szkoły w ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola” organizowanej pod patronatem „Łowca Polskiego” i tak w kolejnych edycjach akcji:

Szkoła Podstawowa w Pogolewie Wielkim została laureatem I, II i III nagrody,

Szkoła Podstawowa w Mojęcicach została laureatem II nagrody,

Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej została wyróżniona.

W 2013 roku Zarząd Okręgowy we Wrocławiu wygrał konkurs na opracowanie okręgowego programu poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zająca szaraka. Program został wdrożony w obwodach 12 kół łowieckich naszego okręgu.

Podsumowując stwierdzić należy, że myśliwi okręgu wrocławskiego mimo wielu przeciwności dobrze gospodarują w dzierżawionych obwodach łowieckich, chroniąc zwierzynę, dbając o jej pogłowie i kultywując dawne tradycje łowieckie.