Szkolenia na selekcjonerów

[09.09.2019] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2019

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 12.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
12 – 13.10.2019 r.
19 – 20.10.2019 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 650 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto Santander Consumer Bank nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po uiszczeniu wpłaty za kurs zapraszamy do sekretariatu Zarządu po odbiór materiałów szkoleniowych.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[13.03.2019] Wiosenny kurs dla selekcjonerów 2019

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 13.04.2019 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
13 - 14.04.2019 r.
27 - 28.04.2019 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po odbiór materiałów szkoleniowych zapraszamy od 26 marca do sekretariatu Zarządu.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[18.09.2018] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2018

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami) warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 13.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
13 - 14.10.2018 r.
20 – 21.10.2018 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po odbiór materiałów szkoleniowych zapraszamy od 1 października do biura Zarządu.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[08.03.2018] Wiosenny kurs dla selekcjonerów 2018

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami) warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 14.04.2018 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
14- 15.04.2018 r.
21 – 22.04.2018 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po odbiór materiałów szkoleniowych zapraszamy od 12 marca do biura Zarządu.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

 

[11.09.2017] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2017

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 07.10.2017 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
07 - 08.10.2017 r.
14 – 15.10.2017 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po odbiór materiałów szkoleniowych zapraszamy od 25.09.2017 r. do biura Zarządu.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl


[14.03.2017] Wiosenny kurs dla selekcjonerów 2017

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami ) warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 08.04.2017 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
08 - 09.04.2017 r.
22 – 23.04.2017 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po dokonaniu opłaty zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu po odbiór materiałów szkoleniowych.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl


[05.09.2016] Jesienny kurs na selekcjonerów 2016

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 08.10.2016 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
08 - 09.10.2016 r.
15 – 16.10.2016 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, Chronione gatunki zwierząt,  inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po dokonaniu opłaty zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu po odbiór materiałów szkoleniowych.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl


[17.03.2016] Wiosenny kurs dla selekcjonerów 2016

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 16.04.2016 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
16 - 17.04.2016 r.
23 – 24.04.2016 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, Chronione gatunki zwierząt,  inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po dokonaniu opłaty zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu po odbiór materiałów szkoleniowych.
 

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl


[11.09.2015] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2015

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami ) warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 17.10.2015 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
17 - 18.10.2015 r.
24 – 25.10.2015 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 600 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.
 

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl


[11.03.2015] Wiosenny kurs dla selekcjonerów 2015

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 18.04.2015 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
18 - 19.04.2015 r.
25 – 26.04.2015 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 600 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.
 

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

Harmonogram kursu

[26.08.2014] Jesienny kurs dla selekcjonerów 2014

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 11.10.2014r r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
11 - 12.10.2014r.
18 – 19.10.2014r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 600 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.
 

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58; e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[11.08.2014] Zapisy na kurs selekcjonerski jesień 2014

Zapraszamy do zapisów na jesienny kurs selekcjonerski. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres zo.wroclaw@pzlow.pl lub telefonicznie (71) 340 08 58.

Dokładny termin kursu zostanie ustalony po zebraniu min. 30 zgłoszeń.

 

[18.02.2014] Wiosenny kurs selekcjonerski 2014

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 12.04.2014r r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
12 - 13.04.2014r.
26 – 27.04.2014r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 600 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.
 

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.

W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58; e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

 

[23-01-2014] Zapisy na kurs selekcjonerski wiosna 2014

Zapraszamy do zapisów na wiosenny kurs selekcjonerski. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres zo.wroclaw@pzlow.pl lub telefonicznie (71) 340 08 58.

Dokładny termin kursu zostanie ustalony po zebraniu min. 30 zgłoszeń.

 

[23.09.2013] Jesienny kurs na selekcjonerów 2013

Informujemy o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.
Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami) warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

 • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
 • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 12.10.2013 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
12 - 13.10.2013
19 - 20.10.2013

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 600 zł, w tym:

 • Wykłady,
 • Egzaminy: pisemny i ustny,
 • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, inne bieżące materiały,
 • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.
UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.
W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58; e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl