Aktualności

[04-12-2014] Doubezpieczenia myśliwych i stażystów na 2015 rok

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doubezpieczeń myśliwych i stażystów w zakładce ubezpieczenia. W tym roku można również zwiększyć sumę ubezpieczenia z tyt. odpowiedzialności cywilnej (OC).

[27-11-2014] Terminarze łowieckie 2015 już w sprzedaży

Zapraszamy do zakupu terminarza łowieckiego z dodatkiem wrocławskim w biurze tut. Zarządu.

[05-11-2014] Zgłaszanie polowań dewizowych

Przypominamy o obowiazku zgłaszania przez koła łowieckie polowań dewizowych na Komendę Wojewódzką Policji. Takie zgłoszenia można przesłać mailem na adres: wpa@wr.policja.gov.pl lub pocztą tradycyjną, jednak należy pamiętać, że przesyłka musi być dostarczona na conajmniej 7 dni przed terminem polowania.

Obowiązek ten wynika z Ustawy o broni i amunicji art. 42 ust. 2b:

"Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców przekazuje - co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej - komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemną informację o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przybliżonej liczbie uczestników."

zapraszamy również do zapoznania się z artykułem Łowca Polskiego nr 1/2012 dotyczącym obowiązku zgłaszania polowań oraz kar przewidzianych za dotrzymanie terminu 7 dni:

http://www.lowiecpolski.pl/lowiecpolski.php?aID=4289

[30-10-2014] Bezpłatne owoce i warzywa z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt

KOŁA ŁOWIECKIE ZAINTERESOWANE OTRZYMYWANIEM OWOCÓW I WARZYW WYCOFANYCH Z RYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA PASZE DLA ZWIERZĄT W RAMACH MECHANIZMU

„Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

 

W imieniu Agencji Rynku Rolnego informujemy, że odbiorcami owoców i warzyw wycofanych z rynku przez producentów z przeznaczeniem na pasze mogą być także koła łowieckie.

Aby otrzymać uprawnienie do otrzymania owoców i warzyw z przeznaczeniem na pasze należy złożyć w centrali ARR:

  1. wniosek WPR_P1_f1 w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (instrukcja wypełnienia formularza)

Wymóg rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców wynika z art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 633, ze zm.);

  1. wniosek Row_P1_f2 (o przyznanie uprawnienia...)

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku winno być załączone:

  1. zaświadczenie o wpisie do rejestru kół łowieckich w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Zarząd Okręgowy PZŁ, radcę prawnego, notariusza, adwokata lub pracownika ARR przyjmującego dokumenty od koła, po przełożeniu do wglądu oryginału dokumentu, którego kopia ma być poświadczona.
  2. Zgoda członków Zarządu koła na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej.

W celu przekazania danemu kołu łowieckiemu owoców i warzyw, należy uzgodnić z działającym na lokalnym rynku producentem owoców/warzyw, który wziął udział w mechanizmie „„Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” i chciałby je przekazać na pasze, ilości produktów oraz termin ich wycofania, tj. odbioru/dowozu.

Uwaga: Owoce i warzywa wycofane z rynku z przeznaczeniem na pasze winny być przygotowane w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji, tj:

  1. rozdrobnienie,
  2. zmiażdżenie,
  3. wielokrotne przesypanie,
  4. zastosowanie środków chemicznych, trwale barwiących lub zmieniających zapach na nieswoisty, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Jakość wycofanych produktów kontrolowana jest ptzez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która dodatkowo nadzoruje przeprowadzenie czynności określonych w ww. rozporządzeniu.

Warunki uczestnictwa w programie

[23-10-2014] Podział grup na egzaminach selekcjonerskich jesień 2014

W dniu 4 listopada br. na egzaminie pisemnym dla selekcjonerów będzie obowiązywał podział na dwie grupy:

GRUPA I: godz. 9:00

osoby z nazwiskami zaczynającymi się na litery od A do L

GRUPA II: godz. 11:00

osoby z nazwiskami zaczynającymi się na litery od M do Z

[22-10-2014] Egzaminy dla selekcjonerów

Egzaminy dla selekcjonerów odbędą się w dniach:

4.11.2014 godz. 9:00 - test

6.11.2014 godz. 9:00 - ustny

Wkładki do legitymacji będą wystawiane po ok. tygodniu od zakończenia egzaminów.

[22-10-2014] Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących

Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących odbędą się dnia 6.11.2014r. od godz. 9:00

[21-10-2014] Odbiór dokumentów dla nowowstępujących

Zapraszamy do biura osoby, które zdały egzaminy dla nowowstępujących po odbiór dokumentów od dnia 23.10.2014r. w godzinach:

pn, wt, śr, pt 9:00 - 15:00

czwartki 9:30 - 16:30

Dokumenty należy odbierać osobiście!

Jednocześnie będziemy przyjmować zapisy na szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy.

[20-10-2014] Katalog trofeów wrocławskich

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że niedługo ukaże się publikacja: „Medalowe Trofea Łowieckie Pozyskane w Nadleśnictwach Wrocławskiego Okręgu Łowieckiego”. Katalog ilustruje dorobek trofeistyczny naszych myśliwych polujących  w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckiego PZŁ na terenie nadleśnictw podlegających RDLP we Wrocławiu oraz leżących w obrębie Wrocławskiego Okręgu Łowieckiego PZŁ. Wydawany Katalog jest publikacją pełno kolorową, w formacie A4, składa się z 92 stron w oprawie miękkiej. Zawiera 110 zdjęć trofeów,  wiele tabel, ilustracje rysunkowe oraz malarskie. Poprzez swoją formę ujęcia tematu pokazuje również dorobek w zakresie hodowlano – łowieckim nadleśnictw. Dokładna cena Katalogu nie jest jeszcze znana, ale będzie się mieściła w granicach 40zł.

Zamówienia prosimy składać pod nr tel: (71) 340 08 58 lub e-mailem: zo.wroclaw@pzlow.pl

[14-10-2014] Szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu organizuje obowiazkowe szkolenia weterynaryjne dla kół łowieckich i myśliwych niestowarzyszonych:

  • Termin: 17/24 listopad i 1 grudnia 2014r. (3 dni) godz. 15:00

Cena: 60zł/os.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z informacją o ilości chętnych osób.
Osoba kontaktowa: Anna Pszczułkowska
Tel. (71) 340 08 58
Mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

[13-10-2014] Egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących

Egzaminy poprawkowe dla nowowstepujących odbędą się dnia 16.10.2014r. o godz. 9:00.

Strzelnica w tym dniu będzie nieczynna.

[10-10-2014] Kolorowanki i zeszyty edukacyjne w sprzedaży

Zarząd Okręgowy posiada w sprzedaży zeszyty edukacyjne "Łowiectwo" oraz kolorowanki "Czym zajmują się myśliwi". Zapraszamy do zakupów!

[10-10-2014] Zmiany w rozporządzeniu o przechowywaniu broni i amunicji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dot. przechowywania broni i amunicji.

[10-10-2014] Zgłoszenia na konkurs pracy dzikarzy

Ze względu na potrzebę wydania katalogu na IV Międzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy im. płka Piotra Kartawika dla ogarów i gończych polskich dla psów pracujących parami na terenie KŁ „Leśnik” Oborniki Śląskie, m. Jary, zgłoszenia psów będą przyjmowane do środy 15.10.2014r.

[02-10-2014] Wyniki zawodów strzeleckich

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 52. Okręgowych Zawodów Strzeleckich w zakładce Strzelnica.

Strony