Aktualności

[30-12-2015] Ocena trofeów dla parostków saren rogaczy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że ocena zgodności prawidłowości odstrzału pozyskania saren rogaczy za sezon 2015/16 odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Biorąc pod uwagę doświadczenia lat poprzednich prosimy osoby odpowiedzialne za dostarczenie trofeów do oceny o przygotowanie ich w następujący sposób:

  1. Sporządzenie wykazu przedstawianych trofeów na obowiązującym „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału”, „arkusz oceny” przekazujemy w załączeniu.

      2. Trofeum powinno zostać zaopatrzone w metryczkę umożliwiającą jego identyfikację.

      3. Przedkładający do oceny trofea powinien je uporządkować w kolejności jak na złożonym do komisji oceny „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału”. Najlepiej na rogu metryczki wstawić nr porządkowy uwidoczniony w „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału”.

      4. W „Arkuszu Oceny Prawidłowości Odstrzału” winny zostać wypełnione wszystkie rubryki (od 1- do 6).

Zastosowanie wyżej wymienionych zasad ułatwi pracę Komisji Oceny oraz skróci czas oceny za co z góry dziękujemy.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie arkuszy oceny trofeów pozyskanych przez myśliwych dewizowych w sezonie 2015/16.

Harmonogram oceny trofeów
Arkusz oceny prawidłowości odstrzału.doc
Arkusz oceny prawidłowości odstrzału.pdf

[28-12-2015] Zmiana na stanowisku rzecznika prasowego PZŁ

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję Rzecznika Prasowego Polskiego Związku Łowieckiego obejmie kol. DIANA PIOTROWSKA. Kontakt: e-mail: rzecznikprasowy@pzlow.pl tel. stacjonarny: 22 556 55 18 tel. komórkowy: 502 011 908

Źródło: www.pzlow.pl

[28-12-2015] Informacja FACE ze spotkania z Komisją Europejską w sprawie nabywania i posiadania broni

W dniu 7 grudnia 2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (IMCO), w sprawie zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian w Dyrektywie 91/477/EEC dotyczącej kontroli nabywania i posiadania broni. 

Europarlamentarzyści, wchodzący w skład IMCO, licznie stawili się na spotkaniu i zajęli negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian.  Temat ten stanowi centrum uwagi Federacji Związków Łowieckich Państw UE (FACE),  która bardzo mocno zaangażowana jest w ochronę interesów myśliwych na terenie Unii Europejskiej. FACE podziękowało Polskiemu Związkowi Łowieckiemu za zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie, która jest ważna dla wszystkich myśliwych, strzelców sportowych i pasjonatów broni. FACE podziękowało również za przedstawienie swoich uwag wobec zaproponowanych zmian. Informacje te wykorzystali  Członkowie Parlamentu Europejskiego i IMCO, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt zmian i zawartość Dyrektywy.

Żródło: www.pzlow.pl

[24-12-2015] Pisma ZG PZŁ i Ministra Środowiska w sprawie dzików i ASF

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dr. Lecha Blocha oraz pismem Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez Zrzeszenie mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom powodowanym przez afrykański pomór świń na terenie Polski. Działania o których mowa w piśmach mają na celu: rozrzedzenie populacji dzika, szczególnie na wschodzie kraju, zminimalizowanie ryzyka przedostania się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren Polski z krajów ościennych, a także w przypadku pojawienia się kolejnych przypadków choroby na obszarze kraju powinny zmniejszyć ryzyko przetrwania wirusa w środowisku.

Pismo Zarządu Głównego PZŁ w sprawie dzików i ASF

Pismo Ministra Środowiska do PZŁ i LP w sprawie dzików i ASF

[21-12-2015] Życzenia świąteczne

Autorka świątecznej "sarany": Amelia Bodnar, lat 5.

[11-12-2015] Myśliwska msza wigilijna

Kapelan Okręgowy ks. Witold Hyla wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego
we Wrocławiu i Zespołem Sygnalistów Myśliwskich
ZO PZŁ we Wrocławiu serdecznie zapraszają
wszystkich kolegów i koleżanki na myśliwską mszę wigilijną,
która odbędzie się 24 grudnia 2015 r. o godz. 22:00 w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie, przy ul. Karmelkowej 94.


 

[30-11-2015] Elektroniczna biblioteka PZŁ

Zapraszamy do odwiedzin elektronicznej biblioteki PZŁ dostepnej na stronie Zarządu Głównego www.pzlow.pl (zakładka biblioteka). Obecnie znajduje sie tam blisko 300 publikacji, które zostały wybrane spośród zbiorów biblioteki PZŁ, a następnie zeskanowane i umieszczone do ogólnego użytku wszystkich myśliwych.
Biblioteka będzie rozbudowywana, już w najbliższym czasie pojawią się archiwalne egzemplarze Łowca Polskiego -  już od pierwszego numeru!
Warto zwrócić również uwagę, na elektroniczny katalog publikacji, znajdujących się w bibliotece PZŁ - nie ma potrzeby jechać do Warszawy żeby sprawdzić czy szukane publikacje znajdują się w zbiorach.

[30-11-2015] Zaproszenie na Polowanie Dian

Koło Łowieckie "Piętnastka" we Wrocławiu przy współpracy Kołem Łowieckim "Odyniec" organizuje

III Polowanie Dian

Polowanie odbędzie się 12.12.2015r. w obwodzie Lutynia (tuż za rogatkami
Wrocławia za Leśnicą) a zakończenie nastąpi na terenie KŁ "Odyniec".
Udział Pań członkiń PZŁ jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres KŁ "Piętnastka"
Michałowskiego 14/2, 51-637 Wrocław
lub mailowo na adres 15.wroclaw@gmail.com do 7 grudnia.
 


 

[27-11-2015] Konkurs "Rok mysliwca" i "Myśliwi w sieci"

Serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych i koła łowieckie do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny.

Regulamin konkursu "Rok Myśliwca"

Regulamin konkursu "Myśliwi w sieci"
 

[24-11-2015] Odbiór wkładek selekcjonerskich

Myśliwych, którzy ukończyli jesienny kurs selekcjonerski zapraszamy do biura tut. Zarządu po wpisy nabytych uprawnień do legitymacji PZŁ od dnia 25.11.2015r.

[23-11-2015] Kurs elaboracji amunicji kulowej

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że kurs elaboracji amunicji kulowej odbędzie się 5 grudnia 2015r. (sobota) w godzinach 8:00 - 18:00. Cena kursu - 250zł brutto obejmuje zajęcia, bufet kawowy i obiad. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wnoszenie opłaty na konto Zarządu Okręgowego (w tytule przelewu należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika) lub w kasie tut. Zarządu przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

[23-11-2015] Prace remontowe na osi rogacza

W zwiazku z pracami remontowymi na strzelnicy Zarządu Okręgowego we Wrocławiu, przy ul. Wodzisławskiej 10B oś rogacza będzie nieczynna w dniach 24.11 - 27.11.2015r.

[12-11-2015] Składka członkowska 2016

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej PZŁ w roku 2016 pozostaje bez zmian i wynosi:

  • składka normalna – 320 zł (plus ubezpieczenie 35  zł) – razem 355 zł
  • składka ulgowa – 160 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) –  razem 195 zł - przysługuje młodzieży uczącej się, która do dnia 31.12.2015r. nie ukończyła 25 roku życia /należy dostarczyć do biura ZO PZŁ we Wrocławiu zaświadczenie o kontynuacji nauki/, oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2015r. ukończyli 70 rok życia.

Składkę należy opłacać w kole macierzystym lub (w przypadku członków niestowarzyszonych) na konto Zarządu Okręgowego.

[04-11-2015] Prace remontowe na strzelnicy

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, że od 5 listopada br. na strzelnicy przy ul. Wodzisławskiej 10B we Wrocławiu rozpoczynają się prace wykończeniowe osi rogacza, w związku z czym korzystanie ze strzelnicy będzie utrudnione. Prace będą trwać do końca listopada.

W celu przestrzelania broni prosimy o wcześniejszy kontakt z opiekunem strzelnicy, kol. Jerzym Bernalem, tel. 609 520 572.

[03-11-2015] Odbiór dokumentów dla nowo wstępujących do PZŁ

Zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu osoby, które zdały egzaminy dla nowo wstępujących do PZŁ po odbiór dokumentów od dnia 04.11.2015 r. w godzinach:

pn, wt, śr, pt 9:00 - 15:00

czwartki 9:00 - 16:00

Do biura zgłaszamy się osobiście z:

  • potwierdzeniem opłaty wpisowego i składki,
  • dwoma zdjęciami legitymacyjnymi 3 x 4 cm
  • zaświadczeniem o niekaralności (Sąd Rejonowy przy ul. Komandorskiej we Wrocławiu) – „świeżo” wyrobione
  • dowodem osobistym.

Kandydaci z innych Zarządów Okręgowych PZŁ, który zdawali egzaminy we Wrocławiu zgłaszają się do sekretariatu tylko z dowodem osobistym.

Jednocześnie informujemy, że będziemy przyjmować zapisy na szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy (obowiązkowe dla każdego myśliwego).

Strony